Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid

Hoe zorgt u ervoor dat uw meerjarige strategische veiligheidsbeleid (het IVP) ook daadwerkelijk gestalte krijgt? Door middel van een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid, bijvoorbeeld met een looptijd van een jaar. Waar uw IVP vooral effectindicatoren bevat, bevat uw Uitvoeringsplan primair prestatie-indicatoren gekoppeld aan concrete acties (projecten, maatregelen, etc.) rond de verschillende veiligheidsthema’s in uw IVP. Een onmisbaar kader voor de uitvoering dus – het sluitstuk op uw IVP.

Wij hebben vanuit onze ruime ervaring met het opstellen van IVP’s eveneens ruime ervaring met op het opstellen van Uitvoeringsplannen Integrale Veiligheid. Ook in deze trajecten is een belangrijk uitgangspunt interactiviteit: samen met uw interne en externe partners in het veiligheidsbeleid bepalen wij de best passende acties rond de verschillende veiligheidsthema’s. Daarbij leggen wij natuurlijk ook de verbinding met acties vanuit het flankerende gemeentelijke beleid.

Resultaat

  • een effectief raamwerk voor en overzicht van de concrete acties rond de verschillende thema’s van het IVP;

  • een stevig stuurinstrument voor de realisatie van uw IVP, samen met uw interne en externe partners.

Investering

Maatwerkofferte

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement