Analyse en advies organisatiemodel OOV

Hoe positioneert u de afdeling OOV het meest effectief? Welk profiel wat betreft positionering, formatie en takenpakket is optimaal? Deze vragen blijken in de praktijk soms weerbarstig. Maar OOV is dan ook een bijzonder terrein, dat zich in veel opzichten onderscheidt van andere beleidsterreinen. Opvallend is bijvoorbeeld de wisselwerking met andere beleidsterreinen: die is noodzakelijk voor OOV, er zijn te veel raakvlakken en afhankelijkheden. Daarnaast de combinatie van ‘beleid’ en ‘uitvoering’ – OOV staat met een been in beide werelden!

Ook karakteristiek is de bestuurlijke component: de burgemeester heeft een directe en functionele rol, dwars door de ‘lijn’ heen. Ten slotte de complexiteit van het terrein: OOV omvat een heel spectrum aan thema’s, met elk hun eigen netwerk van partners. Op veel van deze thema’s doen zich nieuwe en complexe ontwikkelingen voor.

Om effectief te kunnen acteren, zal OOV goed in de organisatie moeten zijn weggezet. Het gaat om factoren als ophanging en positionering, formatie, functieprofielen en takenpakket. Wij zijn als BMC Onderzoek prima beslagen om u hierover te adviseren. In onze talrijke gemeentelijke veiligheidstrajecten is het organisatievraagstuk een vast onderdeel.

Ook zijn wij betrokken bij de realisatie van landelijke instrumenten over deze ‘dimensie’ van veiligheid/OOV. Vanuit deze achtergrond vatten wij uw vraagstelling over het juiste organisatieprofiel van OOV graag aan. Of het nu gaat om de positionering van OOV in het kader van een bredere transitie in uw organisatie dan wel om heroverweging van de positionering/het profiel van OOV in een ‘stabiele’ context.

Resultaat

  • overzicht over alternatieve organisatiemodellen voor uw afdeling OOV;

  • een scherpe analyse van het model dat in uw situatie het beste past;

  • handvatten voor de effectieve implementatie van het model.

Maatwerkofferte

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Jasper van Gaalen via telefoonnummer 06-50261535 of per e-mail naar jasper.van.gaalen@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement