Onderzoek Toezicht openbare ruimte

Toezicht in de openbare ruimte is een van de belangrijke instrumenten in het veiligheidsbeleid. Het gaat daarbij om politie, straatcoaches, ‘technisch toezicht’ via camera’s maar natuurlijk ook om de gemeentelijke toezichthouders/BOA’s.

Cruciaal is een goede wisselwerking tussen het zogenaamde ‘lichtblauw’ en ‘donkerblauw’ op straat. De politie heeft daarbij in principe de operationele regie. De inrichting en organisatie van uw ‘eigen’ toezichthouders kan daarbij de nodige vagen oproepen: hoe kan de wisselwerking met de politie het beste organisatorisch worden geborgd? Welke samenwerking met andere gemeenten ligt voor de hand? Is een gemeenschappelijke vergelijking wellicht de aangewezen weg? Welke voor- en nadelen heeft inhuur van ‘particuliere BOA’s’? Wij kunnen u helpen deze vragen aan te vatten en een goed uitvoerbaar scenario te bepalen. Wij analyseren de uitgangssituatie voor u, beschrijven alternatieve oplossingen en werken de beste marsroute verder voor u uit.

Resultaat

  • een scherp beeld van alternatieven (scenario’s) in uw situatie als het gaat om de organisatie en inzet van toezichthouders in de openbare ruimte, inclusief de samenwerking met de politie;

  • een onderbouwd voorkeursscenario met politiek-bestuurlijke handvatten;

  • tal van handvatten voor de verdere implementatie van het voorkeursscenario.

Investering

Maatwerkofferte

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement