Formatiecalculatie Sociaal Domein

Met de decentralisatie van de Jeugdwet en de AWBZ en de inwerkingtreding van de Participatiewet hebben gemeenten er een aantal taken bij gekregen. Veel gemeenten vragen zich af hoeveel formatie er binnen hun gemeentelijke organisatie nodig is om deze nieuwe taken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde formatie voor (nieuwe) uitvoerende taken zoals account- en contractmanagement, de afhandeling van de toegang en de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk.

Aanpak

Het Formatiecalculatiemodel Sociaal Domein helpt u vast te stellen welke capaciteit in menskracht er nodig is voor de uitvoering van het gemeentelijk sociaal beleid in al zijn onderdelen.

Het model gaat uit van een aantal variabelen, die samen leiden tot een berekening van de formatie per taak en functie. Deze variabelen zijn:

 • Tijdsbesteding per uitvoerende taak, dat wil zeggen de hoeveelheid tijd die per werkproces nodig is om af te handelen;

 • tijdsbesteding per staf- en ondersteunende taak;

 • aantal uitgevoerde werkprocessen;

 • aantal direct productieve uren, dat wil zeggen het aantal uren dat medewerkers effectief aan het werk zijn ten opzichte van het totaal aantal contractueel beschikbare uren.

Op basis van bovenstaande variabelen wordt de formatie berekend. De uitkomsten van het model betreffen de benodigde formatie in fte per taak, per functie en in totaal. De uitkomsten kunnen gebruikt worden door gemeenten als norm om de huidige formatie van de afdeling Werk en Inkomen en/of de Wmo-afdeling daartegen af te zetten of als hulpmiddel om de formatie voor nieuwe taken vast te stellen.

Werkwijze

Het onderzoek start met een analyse van uw organisatie en werkwijze. Onze onderzoeksspecialisten gaan vervolgens verder met het verzamelen en analyseren van meer specifieke cijfers, aantallen en taken. Dit doen zij op basis van de door u aangeleverde getallen en informatie en naar aanleiding van interviews. Op basis van al deze informatie maken wij het onderzoeksmodel op maat voor uw organisatie. De resultaten bespreken we uitvoerig met u in een slotbespreking, waarbij we u adviseren over de toekomst. U ontvangt een eindrapportage met de resultaten en een blik richting de toekomst op basis van uw ambitie en trends en ontwikkelingen.

Resultaat

Na het uitvoeren van de formatiecalculatie op het sociaal domein beschikt u over inzicht in:

 • Onderdelen van het werkproces per functionaris;

 • het complete werkproces ontleed in bouwstenen;

 • de totale formatie;

 • de formatie per functie;

 • de kosten per klant;

 • de kosten per proces;

 • een doorkijk naar de toekomst.

Investering

Voor dit onderzoek wordt een offerte op maat gemaakt.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement