11 okt 2018

Gemeenten hebben hoge ambitie met de energietransitie

Gemeenten hebben hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Zo willen 141 gemeenten energieneutraal worden en zetten 91 gemeenten al in op klimaatneutraliteit. Dat blijkt uit een analyse van alle coalitieakkoorden die BMC in opdracht van Nuon heeft uitgevoerd naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Ambities over concrete toepassing van duurzame technieken

Hoewel de coalitieakkoorden in Nederland vooral op hoofdlijnen zijn geformuleerd, bevat ongeveer de helft van de akkoorden ambities op het gebied van concrete technieken zoals wind, zon op dak of zonneparken op land.

Aanzienlijke regionale verschillen

In het onderzoek is ook gekeken naar de verschillen tussen de gemeenten op basis van stedelijkheid. De (zeer) stedelijke gemeenten noemen vaker een ambitie ten aanzien van de energie- en klimaatneutraliteit dan weinig- en niet-stedelijke gemeenten (respectievelijk 67% en 64% tegenover 58% en 41%). Bij de realisatie van de energietransitie zijn stedelijke en niet-stedelijke gebieden nauw met elkaar verbonden.

Download het artikel voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek.

Download het artikel

Meer informatie

Neem in het kader van vraagstukken rondom de energietransitie contact op met Joris Stok, partner bij BMC , via joris.stok@bmc.nl of 06 - 13 24 65 02.

ENERGIETRANSITIE NIEUWS RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Gerelateerde artikelen