27 jul 2018

VvE’s en beheer: essentieel gevolg van het verkopen gestapelde bouw

Een woningbouwcorporatie heeft besloten om woningen uit de bestaande voorraad te gaan verkopen. Hieronder bevinden zich ook appartementen in de gestapelde bouw. Door splitsen en verkopen ontstaan VvE’s. Voor het voeren van de wettelijk verplichte administratie die daarbij hoort zal een VvE-beheerder worden aangesteld. Het opstellen en implementeren van een VvE-beleid is dan ook van wezenlijk belang bij de start van het splitsen en verkopen van gestapelde eenheden. De woningcorporatie heeft om diverse redenen besloten deze dienst zelf te gaan organiseren. BMC is gevraagd om de ontwikkeling van deze dienst en de gevolgen voor de bestaande organisatie te begeleiden.

Allereerst stelden wij een implementatieplan op waarin alle facetten werden benoemd en de noodzakelijke acties werden beschreven. Door de korte tijdspanne waarbinnen e.e.a. moet gebeuren, ondersteunt BMC tegelijkertijd de splitsing en het “verkoop-gereed” maken van de eerste bouwblokken.

De medewerkers van het woningbedrijf konden door de kennis van BMC op het gebied van de VvE-dienstverlening in een zeer korte tijd de eerste belangrijke stappen zetten in het leveren van de gewenste dienstverlening. Inmiddels is de administratie ingericht en zijn de eerste financiële onderleggers voor de VvE’s klaar voor gebruik.

Op dit moment wordt de interne dienstverlening uitgewerkt en vastgelegd in dienstverlenings-overeenkomsten (=DVO’s). Als de eerste appartementen in april van dit jaar worden overgedragen zal de organisatie en de betrokkenen voldoende voorbereid zijn om de gewenste dienstverlening te kunnen leveren.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Marco Kerstens, partner bij BMC, via telefoonnummer 06-55385443 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement