Einstein en de kunst van het zeilen: spiegels

De Einsteinboeken kennen een vaste structuur van hoofdstromen, spiegels, vensters en denksporen. Elk onderdeel wordt afgesloten met 'de kunst van het surfen' waarin de theorie van het boek wordt aangevuld met vragenlijsten, praktische voorbeelden en achtergrondmateriaal te vinden op deze website. 

Hier vind je het spiegel-materiaal van 'Einstein en de kunst van het zeilen'.

Spiegel 1

Deze Spiegel gaat in op de vraag hoe je overtuigingen over jezelf, over anderen en over de wereld waarin je leeft, de bril kleuren waardoor je waarneemt. Wat is de ideale bril, die je een gezonde kijk geeft op jezelf en waarmee je zicht krijgt op een werkbare relatie met je medewerkers? 

In een andere metafoor gevat: Het maakt nogal wat uit door welk venster iemand naar de wereld om zich heen kijkt. In uitersten weergegeven gaat het om categorieën als:

Thomas Harris schreef er een boek over met de titel ‘Ik ben OK, jij bent OK’ en dat werd een bestseller over de gehele wereld! Franklin Ernst en later Julie Hay werkten het idee uit tot het concept van Vensters op de wereld! Vul de vragenlijst in om inzichtelijk te maken welk venster of welke vensters jouw voorkeur hebben.

Download de vragenlijst

Spiegel 2

Spiegel 2 confronteert je met één van de belangrijkste stukken gereedschap van de leidinggevende: communicatie. In deze Spiegel kun je ontdekken wat je eigen communicatiestijl is. Wat maakt jouw stijl zo succesvol? Wat kun je doen of laten om het effect van je communicatie te verbeteren? Wat zijn, professioneel gezien, opties die beter werken dan ‘zo ben ik nou eenmaal’? De vragenlijst in Spiegel 2 helpt je duidelijk te krijgen vanuit welke ik-toestand jij vooral communiceert.

Download de vragenlijst

Spiegel 3

Als je in deze Spiegel kijkt kun je je eigen werkstijl herkennen. Die herkenning roept vragen op als: Zit er een bepaald patroon in de manier waarop ik mijn werk aanpak? Wat is daarin voor mij kenmerkend? Hoe heb ik vaak voordeel of plezier van mijn werkstijl? Hoe beperkt mijn werkstijl mij soms ook? Kan ik de sterke kanten meer leren te benutten en de kwetsbare kanten leren te beheersen? Aan de hand van deze vragenlijst Werkstijlen kun je gemakkelijk je eigen werkstijl bepalen.

Download de vragenlijst

Meer weten over de verschillende werkstijlen? Leer hier meer over de kwaliteiten en valkuilen van de verschillende werkstijlen en over werkstijlen en teamwerk.

Spiegel 4

Mensen kunnen hun emoties op verschillende manieren ervaren: ‘Ik voel me gespannen’, ‘Ik ga uit mijn dak’, ‘Ik baal als een stekker’, ‘Dat ontroert me’. Alle emoties zijn terug te voeren op één van de vijf basisgevoelens. Zoals alle duizendenkleuren ‘slechts’ mengvormen zijn van de drie basiskleuren rood, blauw en geel, zo zijn alle emotieschakeringen mengvormen van de basisgevoelens, de zogenaamde vijf b’s: boos, bang, bedroefd, blij en bodyfeelings (de gevoelens van je lijf). Hieronder zie je hoe de illustrator van 'Einstein en de kunst van het zeilen', Luuk Poorthuis, aankijkt tegen de vijf basisgevoelens.

Albert Einstein en de vijf basisgevoelens: boos bang, bedroefd, blij en bodyfeelings

Spiegel 5

Hoe ga jij om met je grenzen? Hoe kom je in je werk je grenzen tegen? Hoe kun je daar effectief mee omgaan? Wat doe jij als je tegen een grens aan loopt in je werk? Hoe kun je omgaan met vragen als: Hoort dit ook tot mijn taak? Kan ik dit nog verantwoorden? Mag ik me hier mee bemoeien? Wil ik dit eigenlijk nog wel? Vragen naar de grens van het haalbare. De grens van het toelaatbare. De grens van het wenselijke.

Download het One step beyond – grensvragenprotocol. Dit protocol helpt je op zoek te gaan naar wat voor jou de volgende stap is op het moment dat je ‘het even niet meer weet’.

Download het grensvragenprotocol

Spiegel 6

Hier vind je een vragenlijst om je eigen script nader te onderzoek. Daarnaast tref je nog een andere classificatie aan van organisatiescripts.

Spiegel 7

In deze Spiegel gaat het om de vraag wat jij als leidinggevende kunt doen om je medewerkers te motiveren. Wat is het geheim van de leidinggevende die in staat is op het juiste moment voor de juiste kwestie energie aan te boren in de zijn organisatie?

In een gezonde organisatie wordt op een gezonde manier met strooks omgegaan en wordt effectief feedback gegeven en ontvangen. Er bestaat in onze cultuur echter een hele serie mythes over het geven en ontvangen van complimenten en adviezen, die er voor kunnen zorgen dat het (samen)werk(en) moeizaam verloopt.

De vragenlijst in Spiegel 7 helpt je duidelijk te krijgen welke van de daar beschreven strookmythes jij vooral hanteert.

Download de vragenlijst

 

> Ga terug naar 'Einstein en de kunst van het zeilen'

> Ga terug naar Albert Einstein

Ga naar