Albert Einstein

De naam ‘Einsteinadviseurs’ is de aanduiding van een expertisegroep binnen BMC die zich bezighoudt met ontwikkeling van individuele mensen en teams. Einsteinadviseurs zijn experts op het gebied van gedrag en ontwikkeling. Zij tonen passie voor de publieke sector en zijn gefascineerd door wat er zich tussen mensen en in mensen afspeelt. Zij helpen organisaties en teams bij de ontwikkeling van samenwerking, cultuur, strategisch beleid of bij het oplossen van conflicten. En zij zijn van betekenis voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

In hun advieswerk zetten zij vaak training of coaching als middel in. Voordat zij het adviesvak in stapten, werkten zij in de publieke sector, bij een gemeente, een sociale dienst, een (hoge) school, ziekenhuis of zorginstelling. Als beleidsmedewerker, leidinggevende of projectmanager. Zij kennen de publieke sector dus van binnenuit.

Zij voelen zich geïnspireerd door Albert Einstein omdat hij zichzelf vooral kenschetste als nieuwsgierig, als een vragensteller. Niet als de geleerde die het allemaal wist, maar als de zoeker. De manier van denken van Einstein sterkt de Einsteinadviseurs in de overtuiging dat het stellen van de juiste vragen krachtiger is dan het produceren van antwoorden. Een antwoord is altijd een stukje van de weg die achter ons ligt, alleen de vraag leidt tot nieuwe gedachten en opent nieuwe wegen.

Toen een journalist aan Albert Einstein vroeg, hoe hij zo geleerd was geworden, antwoordde hij ‘dat komt door mijn moeder die mij elke dag vroeg “en, Albert, heb je nog een goede vraag gesteld op school?” Ik ben daardoor vooral nieuwsgierig geworden’

Einstein boeken

  

  

Einstein en de kunst van het zeilen

‘Einstein en de kunst van het zeilen’ neemt je mee op een enerverende zoektocht naar de rol van de leidinggevende. Nieuwsgierige, onderzoekende en uitdagende vragen brengen je op het spoor van modern leiderschap. Diverse denksporen helpen je te ontdekken wat leiderschap voor jou kan zijn. Dat maakt ‘Einstein en de kunst van het zeilen’ tot een uniek lees- en werkboek.De vraag is niet hoe je in het algemeen een excellent leidinggevende kunt zijn, de vraag is hoe juist jíj een excellent leidinggevende kunt zijn. Je persoonlijke kracht en het krachtenveld binnen je organisatie bepalen je mogelijkheden. Je lijkt op de zeiler, die zijn eigen kennis, kunde, vaardigheid en ervaring inzet, maar ook gebruik weet te maken van elementen als weer en wind, eb en vloed.  Lees meer en bestel.

Managen zonder macht

Dit boek is bedoeld voor managers die willen onderzoeken hoe ze effectief, integer en met plezier kunnen werken zonder voortdurend een beroep te doen op positionele of persoonlijke macht. Maar ook voor leidinggevenden in een positie waarin het uitoefenen van hiërarchische macht geen reële optie is, en voor managers die hun persoonlijke kwaliteiten meer willen inzetten om invloed uit te oefenen. De boodschap van dit boek is niet dat managen met macht (control of many by a few) per definitie overal en altijd fout zou zijn. Managen zonder macht blijkt echter een serieuze optie, die de moeite waard isom te onderzoeken. In die zin is dit boek een (onder)zoektocht, die we graag samen met onze lezers willen aangaan. Lees meer en bestel.

Conflictmanagement

Dit boek wil je bewust maken van de kansen en mogelijkheden die conflicten bieden, van hun nut en noodzaak. Onze boodschap is dat conflicten niet meer en niet minder zijn dan verschillen tussen mensen. We laten de negatieve connotatie van conflicten achter ons en zien conflicten als deel van het leven, als deel van een ontwikkeling die we doormaken. Lees meer en bestel.

Coaching

Het boek is bedoeld voor iedereen die met coaching te maken heeft. Het gaat over coaching van volwassenen in de een-op-een situatie binnen een organisatiecontext. Naast de organisatiecontext worden drie actoren bij coaching onderscheiden: de coachee, de opdrachtgever en de coach. In dit boek besteden we vooral aandacht aan die vorm van coaching waarbij de directe persoonlijke ontmoeting tussen coachee en coach centraal staat. Lees meer en bestel.

Duurzaam leidinggeven

Medewerkers zijn lange tijd beschouwd als human resources: bronnen van kennis, kunde, vaardigheid en energie voor het werk dat gedaan moet worden. Deze tijd vraagt om leiderschap dat duurzaam met hulpbronnen omgaat, maar vooral ook met mensen. We weten inmiddels dat de energiebronnen in onze wereld eindig zijn. We weten ook al lang dat mensen geestelijk en lichamelijk kunnen opbranden. Het boek ‘Einstein en de kunst van duurzaam leidinggeven’ helpt de leidinggevende de energiehuishouding van de medewerkers én die van zichzelf beter te managen. Lees meer en bestel.

Leidinggeven met diepgang

Met die boek willen we leidinggevenden bemoedigen te onderzoeken wat onder de oppervlakte bruist en borrelt. Omdat het ontdekken van de onderstromen in mensen en organisaties je tot een rijkere en vrijere leidinggevende maakt. Het boek is een hulpmiddel om te leren leven met de onzekerheid en onoplosbaarheid die leidinggeven ook met zich mee brengt. Lees meer en bestel.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?