Einstein en de kunst van leidinggeven met diepgang

Einstein en de kunst van leidinggeven met diepgang: over onderstromen in mens en organisatie
door Marian Timmermans en Willem de Vos

Met het boek 'Einstein en de kunst van leidinggeven met diepgang' willen we leidinggevenden bemoedigen te onderzoeken wat onder de oppervlakte bruist en borrelt. Omdat het ontdekken van de onderstromen in mensen en organisaties je tot een rijkere en vrijere leidinggevende maakt. Het boek is een hulpmiddel om te leren leven met de onzekerheid en onoplosbaarheid die leidinggeven ook met zich mee brengt.

Lees meer en bestel

Einstein en de kunst van het surfen

De Einsteinboeken kennen een vaste structuur van hoofdstromen, spiegels, vensters en denksporen. Elk onderdeel wordt afgesloten met 'de kunst van het surfen' waarin de theorie van het boek wordt aangevuld met vragenlijsten, praktische voorbeelden en achtergrondmateriaal te vinden op deze website. 

  • Hoofdstromen: kwaliteiten van een moderne leider
  • Spiegels: reflecties op de persoon die je bent
  • Vensters: perspectieven op het systeem waarin je werkt
  • Denksporen: voorlopige antwoorden op lastige vragen

Spiegels

Op de website van filosoof Oscar Brenifier vind je achtergrondinformatie over zijn praktische filosofie in de vorm van videos, artikelen en boeken. De website is onder andere beschikbaar in het Engels. Op www.implicit.harvard.edu kun je de Harvard-tests maken.

Vensters

Meer informatie over Eric Berne, grondlegger van de transactionele analyse, vind je op zijn website: ericberne.com.

 

> Ga terug naar Albert Einstein

Ga naar