Einstein en de kunst van managen zonder macht

Einstein en de kunst van managen zonder macht: zeven alternatieven
door Anne de Graaf en Klaas Kunst

Het boek 'Einstein en de kunst van managen zonder macht' is bedoeld voor managers die willen onderzoeken hoe ze effectief, integer en met plezier kunnen werken zonder voortdurend een beroep te doen op positionele of persoonlijke macht. Maar ook voor leidinggevenden in een positie waarin het uitoefenen van hiërarchische macht geen reële optie is, en voor managers die hun persoonlijke kwaliteiten meer willen inzetten om invloed uit te oefenen. De boodschap van dit boek is niet dat managen met macht (control of many by a few) per definitie overal en altijd fout zou zijn. Managen zonder macht blijkt echter een serieuze optie, die de moeite waard isom te onderzoeken. In die zin is dit boek een (onder)zoektocht, die we graag samen met onze lezers willen aangaan. 

Lees meer en bestel

Einstein en de kunst van het surfen

De Einsteinboeken kennen een vaste structuur van hoofdstromen, spiegels, vensters en denksporen. Elk onderdeel wordt afgesloten met 'de kunst van het surfen' waarin de theorie van het boek wordt aangevuld met vragenlijsten, praktische voorbeelden en achtergrondmateriaal te vinden op deze website. 

  • Hoofdstromen: kwaliteiten van een moderne leider
  • Spiegels: reflecties op de persoon die je bent
  • Vensters: perspectieven op het systeem waarin je werkt
  • Denksporen: voorlopige antwoorden op lastige vragen
     

> Ga terug naar Albert Einstein

Ga naar