Managen zonder macht: spiegels

De Einsteinboeken kennen een vaste structuur van hoofdstromen, spiegels, vensters en denksporen. Elk onderdeel wordt afgesloten met 'de kunst van het surfen' waarin de theorie van het boek wordt aangevuld met vragenlijsten, praktische voorbeelden en achtergrondmateriaal te vinden op deze website. 

Hier vind je het spiegel-materiaal van 'Managen zonder macht'.

Spiegel 1

De vraag ‘waar staan wij als team voor?’ leidt in veel literatuur tot de meest ingewikkelde opdrachten oefeningen. Wij houden van eenvoud. Eenvoud spreekt duidelijke taal. De volgende oefening, zo is onze ervaring, leidt tot een duidelijke uitspraken over ‘waar een team voor staat’. 

 1. Ieder teamlid schrijft op een vel papier een paar korte zinnen die de persoonlijke kijk op het team verwoorden.
  Noteer kwaliteiten die het team al heeft en kwaliteiten die je graag zag in het team. Ieder zin begint met ‘wij’. Voorbeelden: ‘Wij hebben plezier samen’, ‘Wij zien elkaar graag’, ‘Wij krijgen, als we ervoor gemotiveerd zijn, zaken voor elkaar’. Pas op: Maak alleen positieve zinnen.  Dus ‘Wij gaan constructief om met meningsverschillen’ in plats van ‘Wij maken geen ruzie’.
 2. Deel de opgeschreven zinnen met elkaar.
  Verzamel de items die door meer dan de helft van het team genoteerd zijn. (Het maakt niet uit of andere woorden gebruikt zijn!) Als er een zin is die iemand heeft genoteerd en waar, terwijl anderen luistern, meer dan de helft het mee eens is, dan telt die mee. Ieder noteert de zo ontstane lijst.
 3. Ieder maakt nu een rangorde van 5 items.
  Op 5 staat ‘niet zo belangrijk voor het team’ en op 1 staat ‘zeer belangrijk voor het team’. Ieder zet een kruisje voor die items waarvan hij/zij verwacht dat deze lastig te verwezenlijken kan zijn.
 4. Nu pas vindt er een dialoog (zie basisboek Einstein en de kunst van het zeilen pagina 27) plaats.
  Het team gaat op zoek naar een gedeelde visie. (Een dialoog hoef je niet te voeren met de opzet er uit te geraken!) Het resultaat wordt aan de start van team activiteiten gelezen en besproken. Zitten we nog een goed spoor? 

Spiegel 2

Een aardige passietest, om het gesprek over passie op gang te brengen, vind je op thepassiontest.com. De zeven gestelde vragen, afkomstig uit het (erg Amerikaanse) boek The passion test,  kun je ook zonder het antwoord aan te klikken beantwoorden en bespreken.

Spiegel 3

Het klinkt misschien vreemd, maar wie het zinnetje van Wilfred Bion ‘A human being is a group animal constantly at war with his own groupishness’ goed wil snappen, kan veel leren van literatuur over (partner)relaties. De dans van partners is vaak de dans van afstand en nabijheid. Na een periode van ‘samen’ ontstaat er weer behoefte aan’ apart’. Vice versa. Twee auteurs die dat paradigma veel gebruiken in hun werk als relatietherapeuten zijn TA professionals Ellyn Bader en Peter Pearson. Hun boek ‘In quest for the mythical mate’ zou van ons verplichte literatuur mogen zijn voor managers. Het is immers de taak van de manager zijn organisatie, afdeling of team taakgericht te houden. Goede verstandhoudingen, gezonde relaties, een prima werkklimaat zijn condities sine qua non. Het artikel van Ellyn Bader met als titel ‘Elephants and Interspecies Empathy’ is een aardig inkijkje in de dierenwereld, die vaak veel lijkt op die van organisaties, afdelingen en teams.

 

> Ga terug naar 'Managen zonder macht'

> Ga terug naar Albert Einstein

Ga naar