Einstein en de kunst van het zeilen: vensters

De Einsteinboeken kennen een vaste structuur van hoofdstromen, spiegels, vensters en denksporen. Elk onderdeel wordt afgesloten met 'de kunst van het surfen' waarin de theorie van het boek wordt aangevuld met vragenlijsten, praktische voorbeelden en achtergrondmateriaal te vinden op deze website. 

Hier vind je het venster-materiaal van 'Einstein en de kunst van het zeilen'.

Venster 1

Dit venster geeft zicht op de werking van teams. Het gaat daarbij om vragen als: Waarom eigenlijk teams? Wat is de meerwaarde ervan? Wat is het verschil tussen succesvolle en falende teams? Wat maakt iemand tot een goed teamlid? Wat kan en mag een teamlid nog in z’n eentje? Wat is de rol van leiderschap bij teams, en hoe geef je – met het oog op succes – leiding aan een team? Twee zaken zijn van levensbelang voor het succes van een team:

  • Adrenaline: brandstof en energie voor de noodzakelijke prestaties!
  • Warmte: een sfeer en een klimaat waarin men wat voor elkaar over heeft en met elkaar wil samenwerken!

De rol van de leidinggevende is een maximum aan adrenaline en warmte te genereren, met een juiste balans tussen deze twee. De vragenlijsten achter onderstaande knop helpen inzicht te krijgen in het staat met de verhouding tussen beide ingrediënten voor succes. Leidinggevende hebben dikwijls een optimistischer beeld van de werkelijkheid in hun team dan de teamleden. Het is dus aan te bevelen vooral ook aan de leden van het team te vragen deze lijsten in te vullen. Optellen en delen door het aantal teamleden en er ontstaat een teambeeld.

Download de vragenlijst

Venster 2

Hier vind je een overzicht van de spelletjes die veel voorkomen in bedrijven en organisaties.

Venster 4

Venster 4 biedt een doorkijkje naar de vraag waarom veranderingsprocessen te vaak stagneren. Het geeft ook zicht op andere vragen. Is er een patroon te herkennen in vastgelopen wensen tot verandering? Wat wordt er bij veranderprocessen vaak over het hoofd gezien? En wat kun je als leidinggevende doen om veranderingswensen een betere kans van slagen te geven?

Download de TA miskenningsmatrix

Venster 5

Hier vind je een printbaar exemplaar van het 'Contract met jezelf'. Klaar voor gebruik!

Venster 6

Dit venster biedt zicht op de complexe werkelijkheid waarin je leidinggeeft. Door goed te kijken ontstaat er een steeds beter beeld van het zichtbare en onzichtbare relatienetwerk waaraan medewerkers deelnemen. Hoe positioneer jij je in je organisatie? Waar sta jij in relatie met jouw leidinggevenden? Waar sta jij in relatie met je medewerkers? Hoe versta jij de kunst van het verbinden? De klik op onderstaande knop brengt u bij een artikel dat de auteurs van ‘Einstein en de kunst van het zeilen’ een paar jaar geleden schreven voor een onderwijstijdschrift. In dat artikel werken zij het basisconcept van dit Venster uit voor de rol en de positie van de mentor in de school.

Download het artikel

Venster 7

Bij venster 7 vind je een 'Gesprekscontract'. Uitprinten en als geheugensteuntje op je tafel leggen bij elk gesprek!

Download het gesprekscontract

 

> Ga terug naar 'Einstein en de kunst van het zeilen'

> Ga terug naar Albert Einstein

Ga naar