1 mei 2019

Identiteit en Imago

deel 4 blogreeks 'Positionering van scholen'
door Annemien van der Veen, senior adviseur

Profileren heeft te maken met imago. Mensen hebben een beeld van je school. Dat kan positief of negatief zijn, of neutraal omdat ze je niet kennen. In het laatste geval ben je kleurloos en onzichtbaar. Dat wil je als school niet. Leerlingen kiezen dan nooit bewust voor jou. Je bent dan in het gunstigste geval een ‘second best’. Het ligt in het verlengde van het gezegde: ‘Onbekend maakt onbemind’. Een slechte uitgangspositie dus.

Bepaal het DNA van je school

Het imago kan overeenkomen met hoe je wilt dat er tegen jou aangekeken wordt, maar het kan ook verschillen met het beeld dat je van jezelf hebt of zoals je zou willen dat het beeld zou zijn. In dat geval spreken we over identiteit. Dat is wie je bent. Bij identiteit gaat het om jouw persoonlijke karakteristieken. Wat maakt jouw school nu echt jouw school? Wat bepaalt de identiteit van jouw school? Met andere woorden: wat is je DNA? 

Bij identiteit gaat het om hoe je je eigen school ziet. Dat kun je het beste navragen bij collega’s. Wat vinden zij sterk of juist minder sterk aan de school? Als het om imago gaat, kun je het beste extern onderzoek doen om vast te stellen hoe er tegen jouw school aangekeken wordt en wat anderen goed of minder goed vinden aan jouw school. 

Probeer dit eens: Loop eens kritisch door je school. Hoe zijn de kernwaarden zichtbaar en voelbaar in de school?

Gewenste imago

Tot slot heb je nog het gewenste imago. Hoe wil je dat men jou ziet en waardeert? Het gewenste imago vindt zijn fundament in kernwaarden. Deze kernwaarden kunnen voor één school gelden, maar ook voor een scholengroep die onder eenzelfde bestuur valt. Hoe het ook zij, ze moeten op de een of andere manier herkenbaar zijn voor leerlingen, ouders en bijvoorbeeld aanleverende scholen. En hoe verhouden deze kernwaarden zich tot de missie en visie van de school? Stel, je hebt samenwerken hoog in het vaandel staan, maar kinderen werken de hele dag alleen aan hun opdrachten - dan ondersteunt dat niet het beeld dat je wilt uitstralen.

Zoek de verschillen

Kom je tot de conclusie dat er licht zit tussen datgene wat je zegt te zijn of wilt zijn en hoe de doelgroep dat ervaart, dan doe je er goed aan om hier actie op te ondernemen. Dat kan interne gevolgen hebben voor de professionalisering van het personeel, het aanpassen van de programmering of zelfs het aanpassen van het gebouw. Om te weten waar jij zit met je school kun je een Gap-analyse maken. Hiermee kun je bepalen of je identiteit, imago en gewenste imago veel van elkaar verschillen. 

Probeer dit eens: Onderzoek of de kernwaarden die je hebt benoemd herkend worden door medewerkers, leerlingen en hun ouders. Welke keuzes moet jij maken om dichter bij je gewenste imago te komen?

Meer informatie

Dit is de vierde blog uit een reeks over positionering van scholen. Hier is ook een boek over verschenen: Van visie naar verhaal - Positioneren van je school. Meer informatie of hulp nodig? Neem contact op met senior adviseur Annemien van der Veen via telefoonnummer 06 - 22 09 99 93 of per e-mail: annemien.van.der.veen@bmc.nl.

POSITIONERING ONDERWIJS BLOG PRIMAIR-ONDERWIJS BEROEPSONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement