7 mrt 2019

Kleur bekennen met je onderwijs

deel 1 blogreeks 'Positionering van scholen'
door Annemien van der Veen, senior adviseur

Als u als school te maken heeft met tegenvallende aanmeldingen is het vaak al te laat om na te denken over de positionering en profilering van uw school. Minder leerlingen betekent minder geld van de overheid en minder geld van de overheid heeft - direct of op de lange termijn - invloed op het onderwijs. Wie als school een financiële buffer heeft opgebouwd, kan wellicht nog een aantal jaren op dezelfde voet doorgaan, maar er komt een moment dat snijden in het personeelsbestand of bezuinigen op faciliteiten niet meer te vermijden is. Daarom is het goed om continu na te denken over de positionering van uw school. Welke plek neemt uw school in ten opzichte van andere scholen? In een aantal blogs geef ik tips die u kunt gebruiken om uw school of opleiding beter te positioneren.

Welke impuls heeft uw school nodig als u weet dat de school om de hoek een nieuw gebouw mag neerzetten?

Magneetschool

Ben je het ene jaar nog een magneetschool waar leerlingen op een wachtlijst willen staan om te kunnen deelnemen aan jouw onderwijs, een jaar later kan de situatie totaal anders zijn. Oorzaken? Een collega-school in de buurt heeft een nieuw schoolgebouw neergezet. Nieuwbouw betekent vaak een enorme boost voor een school en het aantal leerlingaanmeldingen, maar de nieuwigheid is vaak van tijdelijke aard. Soms zijn het trivialere zaken die van invloed zijn op de aantrekkingskracht van een school, zoals het ontbreken van een bushalte of tram in de buurt, of een opgebroken weg, of een onveilige buurt.

Beste school voor het kind

Wat de reden ook is van het teruglopende leerlingenaantal, u zult als school altijd moeten zorgen voor een aantrekkelijk onderwijsaanbod, een bijzonder goede persoonlijke begeleiding van leerlingen en goede (examen)resultaten gecombineerd met uitstekende vooruitzichten in het vervolgonderwijs. De school zal nadrukkelijk moeten laten zien waar zij voor staat en waarom juist deze school de beste omgeving is om dit kind te laten leren. Om de koers te kunnen bepalen is een duidelijke visie nodig, die bekend is bij de eigen docenten en ondersteunend personeel. Daarover in een volgende blog meer.

Meer informatie

Dit is de eerste blog uit een reeks over positionering van scholen. Hier is ook een boek over verschenen: "Van visie naar verhaal - Positioneren van je school". Meer informatie of hulp nodig? Neem contact op met senior adviseur Annemien van der Veen via telefoonnummer 06 - 22 09 99 93 of per email naar annemien.van.der.veen@bmc.nl.

POSITIONERING ONDERWIJS BLOG PRIMAIR-ONDERWIJS BEROEPSONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement