15 apr 2019

Onderzoek het speelveld

deel 3 blogreeks 'Positionering van scholen'
door Annemien van der Veen, senior adviseur

Als school wil je weten welke plaats je inneemt in het hoofd van leerlingen en ouders ten opzichte van andere scholen. Om te kunnen analyseren wat deze positie precies is, is het van belang om te kijken hoe de omgeving van de school eruit ziet. 

Om dat te kunnen doen, speel ik leentjebuur bij Porter die het vijfkrachtenmodel heeft ontwikkeld om de concurrentie en omgeving van de school in kaart te kunnen brengen. 

De school heb ik in het midden gezet. De vraag is hoe de school zich verhoudt tot de andere partijen die invloed hebben op het speelveld waarin de school zich bevindt. 

De omgeving

Laten we eerst kijken naar de omgeving waarin de school zich bevindt. Hoe zien de demografische ontwikkelingen eruit. Is er krimp te verwachten of blijft de aanwas van nieuwe leerlingen naar verwachting gelijk. Hoe groot is het voedingsgebied? Is de school goed bereikbaar? Wat is de sociale context, met andere woorden wat voor ouders wonen er in de omgeving? Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen? Welke (veranderende) verwachtingen zijn er ten aanzien van het onderwijs? Hoe kijkt de politiek tegen onderwijs aan? 

Veel scholen kijken alleen naar binnen en zien niet wat er om hen heen gebeurt

Concurrentie van andere scholen

Leerlingen kunnen kiezen naar welke school ze gaan. Welke andere scholen bevinden zich in het voedingsgebied van jouw school en wat is hun profiel? Wat doen zij anders of beter dan jullie? 

Nieuwe aanbieders

Er is meer ruimte voor nieuwe aanbieders om ook onderwijs aan te bieden. Er bestaan al langer initiatieven die particulier onderwijs aanbieden tegen betaling, zoals Luzac. Maar ook mbo-instellingen starten met beroepsgerichte havo’s. Welke nieuwe aanbieders zijn er en wat bieden zij wat jouw school (nog) niet biedt?

De toeleveranciers

Laten we in deze analyse niet vergeten wie ons de leerlingen aanleveren. Daarnaast heb je ook te maken met zij-instromers. Een goede relatie met al deze partijen onderhouden, is essentieel. 

Probeer dit eens: Breng het speelveld waarin jouw school zich bevindt in kaart. Je ziet dan al snel waar de aandachtspunten voor jouw school zitten.

Meer informatie

Dit is de derde blog uit een reeks over positionering van scholen. Hier is ook een boek over verschenen: "Van visie naar verhaal - Positioneren van je school". Meer informatie of hulp nodig? Neem contact op met senior adviseur Annemien van der Veen via telefoonnummer 06 - 22 09 99 93 of per email naar annemien.van.der.veen@bmc.nl.

POSITIONERING ONDERWIJS BLOG PRIMAIR-ONDERWIJS BEROEPSONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement