22 mrt 2019

Het begint met een goede visie

deel 2 blogreeks 'Positionering van scholen'
door Annemien van der Veen, senior adviseur

Alles wat u in de school doet komt voort uit de missie en visie van uw school. Missie en visie worden vaak in één adem genoemd. Er zit echter een verschil tussen: Waar je voor staat, is samengevat in de missie: waar zijn we van. De visie is een weerslag van waar je naar streeft. Hoe zie jij de toekomst van je onderwijs. De missie is gerelateerd aan waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze kernwaarden, hoe willen we met onze leerlingen en medewerkers omgaan? Een visie geeft aan hoe we met ons onderwijs de wereld van morgen beïnvloeden. De strategie bepaalt vervolgens hoe we dit gaan bereiken.

In je visie beschrijf je hoe jouw school de toekomst van je onderwijs ziet

Focus bepalen

Een voorbeeld: Het Kleurencollege helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en deze talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. De ambitie is om leerlingen modern onderwijs te bieden en hen optimaal te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Een ander voorbeeld: ABC is dé plek om het beste uit jezelf te halen. Wij bieden een vertrouwde plek om je voor te bereiden op jouw toekomst in de samenleving. We dagen je uit jouw talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen.

Het is een subtiel verschil dat deze scholen laten zien. De eerste school zet in op een brede ontwikkeling van leerlingen. De tweede school wil dat de leerling het beste uit zichzelf haalt. Daarmee is de focus in het onderwijs anders. De eerste school zet in op persoonlijke ontwikkeling, waarbij leerlingen zichzelf leren kennen en hun talenten ontdekken. Bij de tweede school ligt de nadruk meer op ontdekken waar je het beste in bent en hoe je die talenten verder gaat ontwikkelen.

Visie en missie vormen het fundament voor alle beslissingen in de school

Kapstok en fundament tegelijk

Als u de visie en missie als serieus uitgangspunt neemt voor uw school, vormt dat het fundament voor alle beslissingen die u verder neemt. Ten aanzien van het onderwijsconcept dat u kiest, de vorm van begeleiding die u biedt aan uw leerlingen, het contact met de ouders, de extra curriculaire activiteiten en de afspraken die u maakt met je docenten.

Probeer dit eens: Beschrijf in hooguit twee of drie zinnen wat de visie en missie van uw school is die het uitgangspunt vormt voor al het handelen met betrekking tot de school. Zet dit op één A4 en hang het op een voor u zichtbare plek. Dit is uw kompas! Vraag aan uw personeel of ze een dag lang alles wat ze doen willen toetsen aan dit A4’tje.

Meer informatie

Dit is de tweede blog uit een reeks over positionering van scholen. Hier is ook een boek over verschenen: "Van visie naar verhaal - Positioneren van je school". Meer informatie of hulp nodig? Neem contact op met senior adviseur Annemien van der Veen via telefoonnummer 06 - 22 09 99 93 of per email naar annemien.van.der.veen@bmc.nl.

POSITIONERING ONDERWIJS BLOG PRIMAIR-ONDERWIJS BEROEPSONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement