Advies en onderzoek

Hoe komen we tot een gedragen woonvisie, wat is de slimste manier om onze woningen te verduurzamen, hoe werken we beter samen met onze partners in wonen en zorg?

Onze dienstverlening omvat ook strategisch advies bij complexe vraagstukken op het gebied van organisatie en beleid. Senior adviseurs van BMC hebben grondige kennis van hun vakgebied en een passie voor het verbeteren van de kwaliteit van de publieke sector.

BMC adviseert en ondersteunt woningcorporaties, gemeenten en provincies bij het ontwikkelen, transformeren, verduurzamen en beheren van de woningvoorraad. We doen onderzoek naar de ontwikkelingen in uw onderneming en uw woningmarkt. En we organiseren de samenwerking tussen woningcorporaties en overheden, zorgpartijen, bouwsector en andere betrokkenen.

Voorbeelden van adviesonderwerpen

  • Opstellen van woonvisie of woonagenda, begeleiden van prestatieafspraken
  • Samenwerkingen tussen partijen op het gebied van wonen-welzijn-zorg
  • Advies en projectmanagement voor transformatieopgaven en verduurzaming
  • Opstellen portefeuillestrategie, inrichten assetmanagement
  • Organiseren en regisseren van ketensamenwerking met de bouw- en onderhoudsbedrijven

Enkele praktijkvoorbeelden

BMC heeft de gemeente Ouder-Amstel begeleid bij het opstellen van de woonvisie en vertegenwoordigde de gemeente Zaanstad bij het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Bij een woningcorporatie in Limburg deed BMC op verzoek van de Raad van Commissarissen onderzoek naar de organisatiecultuur, met als doel grip te krijgen op toenemende interne problemen en handreikingen te krijgen voor verbetering richting de toekomst.

Voor een Drentse woningcorporatie heeft BMC onderzoek gedaan naar de woonwensen van jongeren en de corporatie geadviseerd hoe zij in een passend woningaanbod voor deze doelgroep kan voorzien.

En bij de Autoriteit Woningcorporaties verzorgde BMC een advies over de inrichting van de functie ‘Kennismakelaar’. Naast analyse van informatieverzoeken betrof dit onder meer een voorstel voor procesverbetering van de samenwerking tussen het informatiecentrum en de Aw en strategische sessies over goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen.

 

naar Woningcorporaties startpagina