Maatschappelijk rendement in beeld

Het is een uitdaging om goed in beeld te brengen wat het maatschappelijk rendement van een project of maatschappelijk initiatief is. Deze uitdaging kennen organisaties in het sociaal domein maar al te goed.

Ondertussen zien we toenemende aandacht voor contracteren en sturen op het resultaat. Aanbieders wordt gevraagd: Wat levert een project nu daadwerkelijk op? Is het ook mogelijk om dat te vertalen naar het rendement in euro’s? En hoe verhoudt zich dat tot de opbrengsten in kwalitatieve zin: de impact op het welzijn van deelnemers aan een project?

Verhalen verenigen met cijfers

BMC heeft een methode ontwikkeld waarmee organisaties de ‘verhalen’ verenigen met de ‘cijfers’: ‘Maatschappelijk Rendement in Beeld’. Met deze methode maken we inzichtelijk wat een project in kwalitatieve zin oplevert voor deelnemers en hun omgeving, en wat het financiële rendement bedraagt in het terugbrengen of voorkomen van maatschappelijke kosten.

Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat professionals uit de betrokken organisaties zich heel bewust worden van het maatschappelijk rendement (in financiële zin) van hun inspanningen. Organisaties krijgen via de methode ‘Maatschappelijk rendement in beeld’ een middel beschikbaar om op een andere manier het gesprek te voeren met financiers (bijvoorbeeld gemeenten en verzekeraars) en daarbij duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde (ook in financiële zin) is van hun aanpak.

Op Sociaalweb en Consultancy.nl  kunt u meer lezen over maatschappelijk rendement in beeld.

Wilt u meer weten?

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! Neem contact op met onze senior adviseurs:

Hinke Stallen (hinke.stallen@bmc.nl | 06 - 20 70 22 23) 
Herman Uffen (herman.uffen@bmc.nl | 06 - 12 84 77 59)
Kees-Jan Werfhorst (kees-jan.werfhorst@bmc.nl | 06 - 22 75 00 21)

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement