Klantbeleving Participatiewet

Het klantonderzoek Participatiewet geeft inzicht in de beleving van uw dienstverlening door uw klanten.

Het onderzoek gaat onder andere in op:

 • de informatievoorziening;

 • de bejegening;

 • de bereikbaarheid;

 • de dienstverlening door uw medewerkers;

 • het poort-/intakegesprek;

 • begeleiding naar werk, ingezette re-integratievoorzieningen.

Bij gebruik van de basisvragenlijst vergelijken wij uw resultaten met die van andere deelnemende gemeenten. Het is ook mogelijk om uw resultaten over meerdere jaren te monitoren. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit klanten van de Participatiewet en IOAW-, IOAZ-klanten. De klanten van Werk & Inkomen kunnen aan de hand van verschillende methoden bevraagd worden; van schriftelijke, online tot en met rondetafelgesprekken. Ook een telefonisch interview behoort tot de mogelijkheden; dit is vooral een geëigende methode als uw klantenbestand niet zo groot is.

Resultaat

 • Uw score op informatievoorziening (bijvoorbeeld op duidelijkheid en volledigheid).

 • Uw score op dienstverlening (bejegening, bereikbaarheid, service, kennis en vaardigheden).

 • Zicht op de ervaren afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Zicht op de tevredenheid op re-integratie(begeleiding).

 • Uw score op de bereikbaarheid (fysiek en telefonisch).

 • Inzicht in de belangrijkste succes- en verbeterpunten.

Investering

De investering voor het onderzoek Klantbeleving Participatiewet bedraagt € 3.400,─.

Naast bovengenoemd onderzoek zijn er nog andere onderzoeksmethoden mogelijk, zoals in gesprek met de klant door middel van telefonische interviews of rondetafelgesprekken. Ook is er alle ruimte om te focussen op bepaalde (sub)doelgroepen waar u meer over wilt weten.

Download hier de flyer ‘Cliëntervaring in het Sociaal Domein’

Download hier ons Onderzoeksportfolio ‘Werk & Inkomen’

Meer informatie

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! Neem contact op met onze senior adviseur:

Hinke Stallen (hinke.stallen@bmc.nl | 06 - 20 70 22 23)

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement