Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Natuurlijk wilt u uw beleid afstemmen op uw cliënten en inwoners. Maar wat weet u werkelijk van hun ervaringen? Levert deze kennis concrete handvatten op voor de beleidsvorming en uitvoeringspraktijk? Wij helpen u graag!

Wij doen onderzoek naar de volgende onderwerpen:

cliëntervaringsonderzoek Wmo
cliëntervaringsonderzoek Jeugd
klantbeleving Participatiewet
klantbeleving Schuldhulpverlening

U kunt kiezen uit diverse onderzoeksmethodieken, waaronder continu-onderzoek. Alle cliëntervaringsonderzoeken passen wij aan aan uw voorkeuren en wensen.

Neem contact met ons op.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Gemeenten zijn verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Wij voeren dit onderzoek met de verplichte vragenlijst en bijbehorende voorwaarden graag voor u uit!

Hoe leert u meer over ervaringen van uw inwoners?

Door het toevoegen van eigen vragen, het toevoegen van ervaringen en verhalen van cliënten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het afnemen van de verplichte vragen plus aanvullende eigen vragen in een continu-onderzoek.

Samen met u bekijken we graag welk onderzoek het beste past bij uw lokale informatiebehoefte.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Op grond van de Jeugdwet moet u als gemeente elk jaar verplicht onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren. Het onderzoek moet gaan over de thema’s ‘toegankelijkheid van voorzieningen’, ‘kwaliteit van de jeugdhulp’ en ‘het effect van de jeugdhulp’. Wij voeren dit onderzoek graag voor u uit!

Hoe leert u meer over ervaringen van uw inwoners?

Bij het jeugdonderzoek mag u zelf kiezen welke methode u toepast. BMC heeft de afgelopen jaren heel goede ervaringen opgedaan met huisbezoeken en telefonische interviews met ouders en/of jongeren. Met een kwalitatieve opzet krijgt u meer bruikbare uitkomsten en meer concrete handvatten voor verbeteringen in beleid.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het afnemen van een op maat gemaakte vragenlijst in een continu-onderzoek.

Klantbeleving Participatiewet

Door de Participatiewet staan gemeenten en sociale diensten voor de grote uitdaging om met beperkte middelen tegelijkertijd én klanten te activeren én een (tijdelijk) vangnet te bieden. Om succesvol te zijn is een helder inzicht in de ervaringen van klanten met de dienstverlening en begeleiding van de sociale diensten een belangrijke voorwaarde.

Denk aan belangrijke vragen als:

  • Hoe ervaren uw klanten het poortgesprek?

  • Hoe ervaren uw klanten de begeleiding naar werk?

  • Hoe ervaren zij de kennis, deskundigheid van en bejegening door de medewerkers (klantmanagers Werk en consulenten Inkomen)?

U krijgt antwoord op deze en andere vragen met het Klantbelevingsonderzoek Participatiewet. We passen dit onderzoek graag op maat voor u aan.

Lees hier alle informatie

Klantbeleving Schuldhulpverlening

Het effectief ondersteunen van inwoners met schulden is een grote uitdaging voor gemeenten waar nog veel winst te behalen valt (zowel voor de inwoner zelf als qua maatschappelijke kosten voor de gemeente). Voor een helder zicht op de mate waarin uw beleid op en uitvoering van schuldhulpverlening effectief is mag het perspectief van de inwoner zelf niet ontbreken. Het Klantbelevingsonderzoek Schuldhulpverlening gaat in op de beleving van uw inwoners met een hulpvraag rond schulden. De vragenlijst stemmen wij op maat met u af. Mogelijke thema’s zijn:

  • Hoe effectief is uw schuldhulpverlening in de ogen van de inwoners die hier ondersteuning bij zoeken?

  • Hoe ervaren uw inwoners de aanmelding en intake?

  • Hoe ervaren zij de afstemming tussen de schulddienstverlener en eventuele flankerende hulp?

  • In hoeverre verwachten inwoners dat zij na afloop van het traject (weer) in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren?

U krijgt antwoord op deze en andere vragen met het Klantbelevingsonderzoek Schuldhulpverlening. We passen dit onderzoek graag op maat voor u aan.

Lees hier alle informatie

Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2021

Download onze brochure

Download de brochure

 

Meer informatie & contact

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee!
Neem contact op met onze senior adviseur Hinke Stallen via telefoonnummer 06 - 20 70 22 23 of e-mail hinke.stallen@bmc.nl.

 

Meer halen uit de ervaringen van uw klanten?

Kijk dan ook eens hier.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement