12 mrt 2016

Whitepaper: Duurzame schoolontwikkeling; veranderen in 3D

Hoe kan de kwaliteit van scholen zich robuuster ontwikkelen? Hans van Dael, Tineke Drewes en Aris Fickweiler delen hun reflecties hierover, gebaseerd op hun ervaringen met programma’s voor schoolontwikkeling in Friesland (Primo- Opsterland), Amsterdam (Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam) en Almere (Scholen Die Ertoe Doen).

Als leraar, schoolleider of bestuurder weet u wat er in klas en school moet gebeuren om leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs. U weet ook hoe moeilijk het is om die eigenschappen van goed onderwijs tot dagelijkse praktijk te maken. Want welke leraar kan zeggen dat hij meester is op alle didactische wapens? Bovendien hangt de schoolloopbaan van een leerling niet af van een enkele leraar, maar van een team dat collectief vaardig moet zijn, dat leerlingen dagelijks aanspreekt op wat ze kunnen en leerlingenzorg niet laat verzanden in een papierwinkel.

U zult ongetwijfeld ook ervaren hoe kwetsbaar scholen zijn, afhankelijk als ze zijn van een groep leraren, met verschillende niveaus van didactische beheersing en uiteenlopende professionele drijfveren. Onderwijskundig leiderschap en de sociale chemie in een schoolteam bepalen het onderwijs dat een school haar leerlingen kan bieden. Verschuivingen binnen leerlingenpopulaties kunnen goed functionerende scholen terugwerpen in hun ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor veranderingen in het team of in de schoolleiding. Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van scholen robuust is?

In dit artikel delen wij een aantal reflecties over duurzame schoolontwikkeling, die voortkomen uit schoolontwikkeling in Friesland (Primo-Opsterland), Amsterdam (Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam) en in Almere (Scholen Die Ertoe Doen), plaatsen waar schoolbesturen en lokale overheid elkaar troffen in de wil scholen duurzaam te verbeteren. Wij maken deel uit van een team experts dat deze programma’s ondersteunt of ondersteunde. In onze bespiegelingen tekenen zich drie dimensies af: een verticale en een horizontale dimensie en een dieptedimensie.

Lees het artikel

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Hans van Dael, partner bij BMC, via telefoonnummer 06-23667779 of per e-mail naar hans.van.dael@bmc.nl, of met senior adviseur Tineke Drewes, via telefoonnummer 06 - 57 58 28 47 of per e-mail naar tineke.drewes@bmc.nl.

PRIMAIR ONDERWIJS PUBLICATIE