28 sep 2018

Uitkomsten Congres Omgevingswet 2018

Oprichten van fysieke wijkteams, bewoners mee laten schrijven aan de Omgevingsvisie, Permanente Participatieve Samenwerking (PPS) én andere tips om te werken aan de invoering van de Omgevingswet. Dit is een selectie van de uitkomsten van het congres ‘Omgevingswet’.

Op 27 september 2018 organiseerde Binnenlands Bestuur het congres ‘Leren van Pioniers’. BMC was prominent aanwezig op dit congres met twee workshops. Paul Koetsier (adviseur) en Joris Stok (partner BMC) gingen met meer dan 60 deelnemers in gesprek over de Omgevingsvisie en de lessen uit het sociaal domein.

Exit structuurvisie, leve de Omgevingsvisie

‘Exit structuurvisie, leve de Omgevingsvisie’ was een interactieve deelsessie waarin de lessen van gemeenten werden besproken die het afgelopen jaar experimenteerden met een levende Omgevingsvisie.

Met de bus de nieuwe gemeente De Hoeksche Waard in of op expeditie in Deventer -  gemeenten zoeken met inwoners, ondernemers en organisaties naar de kansen die een nieuwe Omgevingsvisie biedt op allerlei gebieden en thema’s. Sluit daarbij aan bij het DNA of verhaal van jouw omgeving. Iedere Omgevingsvisie kan iets eigens hebben als het gaat om inhoud, proces en tempo.

Lessen uit het sociaal domein

In de tweede sessie stonden de lessen uit het sociaal domein centraal. Hoe passen gemeenten de lessen en ervaringen van de drie decentralisaties toe in hun ruimtelijke uitvoeringspraktijk?

2021 lijkt nog ver weg, maar 1 januari 2015 was er al snel met de invoering van de nieuwe wetgeving in het sociaal domein. De transformatie van het sociaal domein maakt experimenteren met de transformatie van de omgeving nu al een must.

De implementatie van de Omgevingswet met alle instrumenten die daarbij horen laat niet meer op zich wachten. Of wil je de gemeente zijn die met de functie ‘zoeken en vervangen’ in 2028 het materiaal van haar buurgemeente kopieert?

De thema’s van de toekomst, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, meedoen en gezondheid, direct op de agenda zetten en om de hoek in buurt of wijk voldoende groen, schone lucht, betaalbaar huren en ontmoetingsplekken creëren, maken het abstracte heel concreet.

Het inrichten van fysieke wijkteams naar de succesverhalen van bepaalde sociale wijkteams maakt de Omgevingswet levend voor wie vraagt: Omgevings-wát?

Meer informatie

Bent u al aan de slag met de Omgevingswet en wilt u meer weten over de uitkomsten van de deelsessies? Neem dan contact op met Joris Stok, via 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl, of met Paul Koetsier per e-mail naar paul.koetsier@bmc.nl. U kunt ook gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

VERSLAG RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING

Gerelateerde oplossingen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement