1 jul 2019

De nieuwe publieke opgave

Economisch staat het licht op groen. De werkloosheid is historisch laag. Het financieringstekort van de overheid is laag en de staatsschuld loopt terug. Maar maatschappelijk staat het licht op rood, met veel onvrede en polarisatie in de samenleving. Veel mensen voelen zich niet gehoord, er is onbehagen en onzekerheid in de samenleving. Kan de transformatie in het sociaal domein een voorbeeldfunctie vervullen bij het doorbreken van de polarisatie?

Derickx, Top en Vos verkennen deze vraag in hun essay “De nieuwe publieke opgave”. Hun analyse maakt duidelijk dat de beleidssystemen van de verzorgingsstaat hun grenzen hebben bereikt. Zij verkennen hoe het vertrouwen in de overheid hersteld kan worden, welke rol maatschappelijk ondernemerschap daarbij kan spelen en welk perspectief dan lonkt voor de nieuwe overheid.

Download artikel

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met partner Wiebrand Top via telefoonnummer 06 - 25 04 66 50 of per e-mail wiebrand.top@bmc.nl.

PUBLICATIE SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement