4 jun 2019

Ontwikkelingen in het openbaar bestuur: “Uitzicht”

De stabiliteit van een luchtkussen: de kunst van het op- en afschalen

Is stabiliteit een utopisch ideaal of een haalbare werkelijkheid? Of het nu gaat om de fitheid van je organisatie, of om wie de vrienden of bedreigende factoren van je gemeente zijn - zó denk je dat alles in een redelijk stabiele toestand verkeert en zó staat alles weer op z’n kop. Incidenten, nieuwe wetten, veranderingen op de arbeidsmarkt en de snel toenemende digitalisering richten voortdurend hun pijlen op je organisatie om alles weer uit balans te brengen. De vermeende stabiliteit blijkt dan plotseling die van een luchtkussen te zijn. Stabiliteit is een kwetsbare momentopname en langdurige stabiliteit is inderdaad meer een utopie dan een langdurige basis waarop je kunt vertrouwen. Bovendien is noch de omgeving stabiel, noch de relatie met die omgeving. Wat werkt zijn de olifantenpaadjes. Gelukkig maar: het geeft ons de kans om ons gezamenlijk te verwonderen, veranderen en verbinden! 

Communicatie van gemeenten

Hoe overzichtelijk moet de wereld geweest zijn toen er nog scherpe lijnen bestonden tussen ‘de gemeente’ en de buitenwereld. Maar ook: hoe eendimensionaal was dat en hoeveel kansen bleven er liggen om samen de wereld van eindgebruikers (inwoner, cliënt en leerling) te verbeteren, op grote of juist heel kleine schaal. En: wat een voorrecht om vandaag deel uit te maken van die wervelende samenleving, die te helpen ontwarren en ontvouwen, inzicht te ontwikkelen en daarmee - en met wetenschappelijke kennis - bij te dragen aan het bereiken van zichtbare impact. Binnen en buiten het openbaar bestuur is het gesprek lang gegaan over schaalgrootte.

Inzetten voor inwoners

Nederland kent 355 gemeenten, maar tienduizen- den wijken, buurten en (dorps)kernen. Daar zit de kracht en energie voor beweging die aansluit bij dat wat nodig is in de leefwereld van de inwoner. Meerschalig aanwezig zijn en daarin bewuste keuzes maken: de gemeente van de toekomst heeft de kennis en het vermogen om te kunnen op- en afschalen. Met de startvraag: waar wil je als gemeente het verschil blijven maken voor inwoners, organisaties en ondernemers? Helpen bouwen aan samenwerkingsvaardige, lenige organisaties. Niet meer vanuit hokjes, wel vanuit de diversiteit en meerschaligheid van de opgaven - klein en groot.

Het gesprek aangaan

Dat voorrecht genieten wij als adviseurs bij BMC voortdurend. Wat wij in al deze opdrachten leren, delen wij graag met u. Dat doen we natuurlijk in al onze mooie opdrachten en gesprekken, maar van tijd tot tijd willen we ook een opstapje - klassiek op papier - creëren om met u het gesprek aan te gaan vanuit onze dagelijkse verwondering en inspiratie. Om duidelijk te maken dat het ontwarren en ontvouwen van uw vraagstukken begint met onderzoek en analyse van de actuele situatie, en het plaatsen daarvan in het licht van objectieve wetenschap en onze ervaring. In zo’n gesprek gaan we samen op zoek naar een denkrichting die u kan helpen bij het realiseren van context die uw organisatie en uw inwoners nodig hebben om die dingen te doen die nodig zijn. Niet voor de eeuwigheid, maar voor nu en de nabije toekomst, zolang als nodig is om uw gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daarbij wijzen wij er nadrukkelijk op dat stabiliteit geen stilstand betekent, maar wel: betrouwbaarheid, vastberadenheid en kwaliteit die nodig zijn om het perspectief van de doelen van deze bestuursperiode te realiseren. Onze collega- adviseurs en wij kijken uit naar het goede gesprek met u. Laten we samen ons blijven verwonderen en blijven leren. 

Download publicatie

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met een van onze partners: Machteld Koelewijn, via telefoonnummer 06 - 27 25 32 66 of per e-mail naar machteld.koelewijn@bmc.nl of Jasper de Wit, via telefoonnummer 06 - 10 58 06 84 of per e-mail naar jasper.de.wit@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

DIGITALISERING PUBLICATIE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING SOCIAAL-DOMEIN BESTUUR-EN-ORGANISATIE SOCIAAL-DOMEIN BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING GEBIEDSONTWIKKELING

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement