26 jun 2019

Samenwerkend besturen

Om goed te kunnen samenwerken moet iedere overheidsorganisatie, school of zorginstelling de basis intern op orde hebben: een heldere visie hebben op haar rol en taak en beschikken over de organisatie en de mensen om die visie te kunnen realiseren. 

Naast deze eerste randvoorwaarde is er meer nodig: lenige organisaties. Lenigheid betekent dat er gemakkelijk geschakeld kan worden tussen de vaste regels, procedures en werkprocessen van de interne organisatie en de externe dynamiek van het krachtenveld waarin de organisatie opereert.

Download artikel

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met senior adviseur Marcel Boogers via telefoonnummer 06 - 41 38 79 07 of per e-mail marcel.boogers@bmc.nl.

BESTUUR & ORGANISATIE PUBLICATIE

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?