26 jun 2019

Samenwerkend besturen

Om goed te kunnen samenwerken moet iedere overheidsorganisatie, school of zorginstelling de basis intern op orde hebben: een heldere visie hebben op haar rol en taak en beschikken over de organisatie en de mensen om die visie te kunnen realiseren. 

Naast deze eerste randvoorwaarde is er meer nodig: lenige organisaties. Lenigheid betekent dat er gemakkelijk geschakeld kan worden tussen de vaste regels, procedures en werkprocessen van de interne organisatie en de externe dynamiek van het krachtenveld waarin de organisatie opereert.

Download artikel

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl.

PUBLICATIE BESTUUR-EN-ORGANISATIE BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement