10 jul 2018

Het creatieve vermogen van Utrecht in de vrije tijd: Analyse Amateurkunst

door Lonneke Regter

In opdracht van Gemeente Utrecht maakte BMC een sectoranalyse amateurkunst. De gemeente Utrecht heeft in 2017 voor het eerst een analyse laten maken van het veld amateurkunst. De Analyse Amateurkunst levert een kwalitatief beeld op van amateurkunst in Utrecht, kansen en bedreigingen in het veld, een verkenning van de waarden van amateurkunst en tot slot een ontwikkelperspectief voor het veld amateurkunst. De analyse geeft daarmee inzichten, handvatten en denkrichtingen voor de ontwikkeling van nieuw cultuurbeleid.

BMC heeft voor de analyse eerst onderzoeksvragen opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever. Vervolgens heeft BMC met verschillende onderzoeksmethoden de analyse gemaakt: literatuurstudie, documentstudie, benchmarking met andere gemeenten, twaalf interviews en twee avonden met paneldiscussies over een viertal thema’s. Deze methode creëerde betrokkenheid en inbreng van belanghebbenden en experts uit het Utrechtse én landelijke veld van amateurkunst.

Uit de Analyse Amateurkunst blijkt hoe omvangrijk en veelkleurig de amateurkunst in Utrecht is. In de Domstad is het creatief vermogen groot en amateurkunst is een voedingsbodem voor een gezond en florerend cultureel klimaat. Het veld van de Utrechtse amateurkunst is volop in beweging, kent de nodige innovatie en heeft de kracht en de ambitie om zich verder te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijkste dat amateurkunst in Utrecht beter zichtbaar wordt.

Voor de gemeente Utrecht is er werk aan de winkel om amateurkunst te ondersteunen, stimuleren en ontwikkelen. De vier denkrichtingen uit de Analyse Amateurkunst:

  • Versterk de functie van cultuur in de wijken; elke wijk in Utrecht is gebaat bij een (vorm van) cultuurhuisfunctie.

  • Steek energie in het opzetten van specifieke programma’s die verbindingen bevorderen binnen het amateurveld zelf, met de professionele instellingen en met partners uit aanpalende domeinen.

  • Investeer in het monitoren van amateurkunst en maak eventueel een casestudy amateurkunst van Utrecht-Zuid.

  • Onderzoek de mogelijkheid van een cultuurfonds als scharnier tussen beleid en uitvoering. Bij voorkeur voor de hele culturele sector, zodat het mogelijk is om innovatie en versterking van netwerken aan te jagen en de (amateur)kunst meer zichtbaar te maken.

Bij een verdere uitwerking van het beleidskader heeft BMC aanbevolen om het subsidie- gebouw en het beleidsinstrumentarium te herzien, zodat het hele palet van basis- voorzieningen, organisaties, initiatieven, projecten en cross-overs op een adequate manier ondersteuning krijgt. SMART geformuleerde budgetprestatieafspraken zijn daarbij belangrijk.

> Ga terug naar werkveld Cultuur en Erfgoed

PRAKTIJKCASE CULTUUR-EN-ERFGOED

Contact

Foto

Stel uw vraag aan Lonneke Regter

Cultuur & Erfgoed adviseur

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    Gerelateerde artikelen