30 nov 2018

Transformatieplan Jeugd

Groen licht gekregen van het landelijk Transformatiefonds voor uw transformatieplan Jeugd? Ja? Dan feliciteren wij u van harte met de waardering die uw plan heeft gekregen! Uw regio staat nu voor de uitdaging actielijnen om te zetten in resultaten.

Het is een groot spanningsveld: de transformatie van de jeugdhulp, terwijl er allerlei kwetsbare factoren - qua financiën en personeel - bestaan in de keten waarmee u dagelijks hebt te maken. Bovendien draait alles om een kwetsbare doelgroep. Het valt niet mee om binnen deze kaders de transformatie voldoende stevigheid te geven. BMC-adviseurs werken dagelijks in dit spanningsveld en zoeken met opdrachtgevers altijd naar de kansen voor verbetering en vernieuwing. Voor alle actielijnen waarop plannen zijn ingediend beschikt BMC over inhoudelijke en bedrijfsmatige expertise om uw regio bij de uitvoering te adviseren en ondersteunen. Wij kennen zowel de dilemma’s als de succesvolle praktijken.

Omdat voor de uitvoering van uw plan wellicht meer nodig is dan de brede jeugdzorg expertise maken wij passende combinaties met kennis en ervaring van collega’s uit andere domeinen, zoals onderwijs, Wmo of participatie. Zodoende zijn wij in staat uw plan waar nodig een stap verder te brengen en de uitvoering optimaal te ondersteunen. Wij komen graag met u in contact voor een verkennend gesprek.

Download de flyer

Wilt u meer informatie?

Neem dan telefonisch contact op met Nanja Willemsen, senior adviseur.

Nanja Willemsen (nanja.willemsen@bmc.nl | 06 - 57 57 29 70)

OPLOSSING JEUGDHULP

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement