Nanja Willemsen

Nanja Willemsen

Jeugdhulp, Sociaal Domein, Zorg Managing Consultant
Alleen ga je sneller - Samen kom je verder
Mijn opdrachten voer ik uit bij gemeenten of organisaties in het sociaal domein en in het bijzonder het jeugddomein. Vaak op het snijvlak van zorg en veiligheid. Opdrachten wisselen van advies, onderzoek, of interim- project- of programmamanagement. Belangrijk vind ik het samen met anderen behalen van resultaat. Ik ben sterk in analyseren en planmatig sturing geven aan veranderingen. Veranderen is voor mij ontwikkelen. Ik kan met heel verschillende mensen zorg dragen voor verbinding en samenwerking en kan snel op situaties inspelen. Ik ben richtinggevend en in staat anderen de ruimte te geven een bijdrage te leveren.
 
Enkele opdrachten:
  • Interim-/verandermanager Veilig Thuis - Verlengd verscherpt toezicht beëindigd. Aansluiting bij het lokaal veld en de strafrecht- en veiligheidsketen gerealiseerd.  Medewerkers verbonden aan de opdracht van de organisatie, elkaar en de stakeholders.
  • Projectleider van een samenwerkingsverband van zorgaanbieders Jeugd: J-GGZ, LVB, Opgroei&Opvoedhulp en Jeugdzorgplus in Groningen, Friesland en Drenthe - Ontwikkelen en uitvoeren van een intersectoraal zorgprogramma gericht op ambulante behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en veiligheidsrisico’s als alternatief voor langdurige gesloten plaatsing. Breed draagvlak gerealiseerd bij kinderrechters, bureaus Jeugdzorg en de Raden voor de Kinderbescherming in de drie provincies.
  • Kwartiermaker decentralisatie Jeugd voor de samenwerkende gemeenten in de jeugdhulpregio Drenthe - Gefaseerde programmaplanning op regioniveau. Doorontwikkelen vanuit de praktijk van het lokale veld en in samenwerking met de specialistische jeugdzorg. Voorzitter ambtelijk en bestuurlijk overleg. Verantwoordelijk voor planning, termijnagenda en voortgangsrapportages. Gemandateerd opdrachtgever voor het vormen van Veilig Thuis en een gecertificeerde instelling.
  • Projectleider voor samenwerkende initiatiefnemers: instellingen voor J-GGZ, Opgroei&Opvoedhulp, LVB/VB bij het oprichten van een Ouder Kind Centrum voor de leeftijd 0-6 jaar - Gezamenlijke ontwikkeling en start van een integraal aanbod voor het jonge kind begeleid. Aansluiten op de ontwikkelingen Integrale vroeghulp, de toegang bij de lokale teams, 1gezin1plan wensen bij gemeenten.
 
Mijn expertise gebieden: 
  • Netwerksamenwerkingen en regievoeren
  • Project en programmamanagement
  • Verandermanagement

Contact

Nanja Willemsen

Stel uw vraag aan Nanja Willemsen

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?