15 okt 2018

Whitepaper: Waardegedreven jeugdhulp

door Ansgar Willenborg, voormalig partner Jeugdhulp

Hoe organiseer je waardegedreven jeugdhulpverlening – waarbij de vraag van het kind centraal staat – voor kinderen en hun gezinnen?

Dit artikel schetst de uitgangspunten van waardegedreven zorg (beschreven door Michael Porter in het boek Value Based Health Care) en brengt deze samen met de eigen ervaringen van de auteur rondom integrale samenwerking uit de Hydradriehoek.

De systematiek van de Hydradriehoek staat voor een praktijkgerichte werkwijze voor integrale hulpverlening in het sociaal domein. Waardegerichte jeugdhulpverlening biedt veel kansen voor aanbieders van jeugdhulp om het werk nog beter af te stemmen op de behoeften en leefwereld van kinderen en hun gezinnen, om echt waarde toe te voegen.

Aan het einde van dit artikel staan negen adviezen die een waardegericht toekomstperspectief voor de jeugdhulpverlening dichterbij brengen, met alle individuele, maatschappelijke en financiële resultaten van dien.

Download de whitepaper

Scroll omlaag om onze gerelateerde artikelen te bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie over integrale, waardegredeven jeugdhulpverlening of de Hydradriehoek of voor een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact met ons opnemen met via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl.

PUBLICATIE JEUGDHULP

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement