10 mrt 2022

Henrike Klok gestart als partner Wonen & Woningcorporaties bij BMC

Sinds 1 maart 2022 versterkt Henrike Klok BMC als partner Wonen & Woningcorporaties. Zij gaat de adviesgroep Wonen & Woningcorporaties verder doorontwikkelen. Henrike was de afgelopen vier jaar roerganger bij de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale.

BMC is verheugd met de komst van  Henrike Klok. Ingrid Geveke, directeur advies bij BMC: “Henrikes ambitie is om écht verschil te maken in levens van mensen. Goed wonen, nu en in de toekomst, is een waarde voor iedereen. We zijn trots dat Henrike haar ervaring op het snijvlak van wonen, wijken en welzijn wil inzetten bij BMC.” 

Ook Henrike kijkt uit naar de samenwerking: ‘Bij BMC is veel expertise en kennis op verschillende domeinen en van uitvoering tot strategie. Er ligt enorm veel potentie in het verbinden hiervan ter versterking van wijken en steden. Ik draag graag bij aan deze verbinding. En samen te werken aan handelingsperspectieven voor de vraagstukken van vandaag en morgen.’

Henrike Klok was de afgelopen vier jaar roerganger bij woningcorporatie Rochdale. Zij bepaalde mede de koers voor de organisatie en had daarnaast een vrije rol om de visie ‘samen werken aan sterke buurten’ te realiseren. Dat resulteerde onder andere in intensieve samenwerking met aanbieders uit het sociaal domein, zorg, onderwijs, werk en veiligheid. Eerder vervulde ze diverse leiderschapsrollen bij Evean, een aanbieder van ouderenzorg in Noord-Holland.

Verbreding binnen domein Wonen

In haar functie als partner zet Klok haar ervaring in om de adviesgroep Wonen & Woningcorporaties verder uit te bouwen en te leiden. Deze adviesgroep kan corporaties en andere organisaties adviseren over strategische vraagstukken. Daarnaast is zij voor BMC trekker van de wijkaanpak; een integrale gebiedsgerichte aanpak voor buurten waar bewoners goed kunnen opgroeien, wonen, werken en ontspannen. Zo werkt BMC aan vernieuwing en verandering die nodig is om mensen nu én in de toekomst goed te laten wonen.

Meer informatie

Ruud Berendsen PR Manager & Woordvoerder 06 - 57 09 05 98