Channa Al

Channa Al

Jeugdhulp, Sociaal Domein senior adviseur
Ontwikkeling is een sieraad in tijden van voorspoed en een toevluchtsoord in tijden van tegenspoed
Maatschappelijk betrokken, enthousiasmerend, analytisch, deskundig, doelgericht, zorgvuldig, communicatief sterk en sensitief”– dat is hoe mensen mij typeren. Als gedreven (beleids)adviseur, projectleider, coach of trainer draag ik graag bij aan veiligheid, interventies voor kwetsbare groepen en aan effectieve en efficiënte (interdisciplinaire) samenwerkingsverbanden en verandertrajecten. Ik ben een maatschappelijk betrokken (sociaal-) psycholoog met ervaring in de wetenschap, de (NGO) non-profitsector en het maatschappelijk werkveld. Ik zoek graag de combinatie van gedegen inhoud, visie en een praktijkblik, met een focus op zorgvuldige analyse, werkbaarheid en concrete impact. Ik geloof erin dat voor een integrale aanpak vertrouwen, duidelijkheid en zorgvuldig afgestemde werkprocessen essentieel zijn. Verder ben ik energiek, initiatiefrijk en kwaliteitsbewust. In samenwerking met anderen ben ik verbindend vanuit gerichtheid op gemeenschappelijke doelen en zorg ik voor een prettige sfeer en helderheid rond afspraken.
 
Voorbeelden van opdrachtgevers: ministeries, (jeugd)hulporganisaties, Veilig Thuis, NGO, scholen, gemeenten
 
Voorbeelden van opdrachten:
  • Ontwikkelen van visie en deze concreet vertalen naar de praktijk (Landelijk versterken van herstelgericht werken, Veiligheidsbeleid binnen een zorgorganisatie)
  • Ontwikkelen van innovatieve interventies en samenwerkingsverbanden (Ontwerp integrale crisisaanpak met partners, Kwartiermaker Centrum Seksueel Geweld, , Pilotontwerp samenwerking onderwijs-jeugdhulp)
  • Ontwikkelen van werkwijzen en instrumenten (Afwegingskaders Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Afwegingskader Beschermd Wonen, Uitwerking werkprocessen samen met de professionals)
  • Ontwikkelen van kennis en vaardigheden (Onderzoek: evaluaties op het niveau van proces en maatschappelijke impact; Trainingen, Serious gaming, Colleges, Lezingen – sociale psychologie, effectieve jeugdhulp, kindermishandeling, doelrealisatie, diversiteit)
  • Ontwikkelen van relaties (Bemiddeling, Coaching)
 
Voorbeelden van publicaties:
http://www.jeugdkennis.nl/jgk/Artikelen-Jeugdkennis/Een-gezin-in-crisis-staat-open-voor-verandering?highlight

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/06/15/regierol-van-gemeenten-bij-de-aanpak-van-kindermishandeling-een-jaar-later
 
Al, C. (2015). Kinderrechten in hart, hoofd en hand ter bevordering van veiligheid. Passen we kinderrechten genoeg toe? PROCES, 94 (5), 306-317. doi: 10.5553/PROCES/016500762015094005005
 
(proefschrift) Al, C. (2012). Family crisis intervention. Oisterwijk: BOXpress. ISBN: 978-90-8891-402-7
 
Al, C., Stams, G., Bek, M., Damen, Asscher, J. & Van der Laan, P. (2012). A meta-analysis of intensive family preservation programs: placement prevention and improvement of family functioning. Children and Youth Services Review, 34, 1472-1479. doi:10.1016/j.childyouth.2012.04.002
 
Al, C., Stams, G. & Van der Laan, P. (2009). Komt na regen zonneschijn? Resultaten van twee jaar onderzoek naar Spoedhulp Spirit. Amsterdam: Uitgave van de UvA en Spirit. ISBN: 978-90-6813-878-8

Contact

Channa Al

Stel uw vraag aan Channa Al

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?