8 mrt 2018

Aan de slag met de Omgevingswet: leren decentraliseren

Wat zijn de lessen uit de drie decentralisaties in het sociaal domein voor de invoering van de Omgevingswet én wat betekent dat voor de rol van de gemeentesecretaris? De decentralisaties in het sociaal domein (3D’s) zijn amper geland of de volgende decentralisatie dient zich al aan, nu in het fysieke domein met de Omgevingswet. In opdracht van de Vereniging van Gemeentesecretarissen en in samenwerking met het A+O Fonds gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft BMC onderzoek naar gedaan de lessen voor gemeentesecretarissen. 

De geplande invoering van de Omgevingswet is, in de ogen van de gemeentesecretaris, het gevolg van een veranderde verhouding tussen de overheid en de samenleving. Gemeentesecretarissen grijpen de decentralisaties in het sociale en fysieke domein aan om hun sturingsintententies tegen het licht te houden. De samenwerkende en responsieve overheid winnen aan terrein binnen gemeenten.

Een aandachtspunt hierbij is dat het feitelijk handelen niet altijd strookt met deze beoogde sturingsfilosofieën. In de decentralisaties op zowel het sociale als het fysieke domein ziet de gemeentesecretaris de transformatie (andere houding en rol van de gemeente) als de belangrijkste opgave, maar ligt de focus in de praktijk met name op de transitie (het inregelen van de verplichtingen).

Wilt u meer weten over de lessen die we kunnen leren uit stelselwijzigingen zoals bij de drie decentralisaties en de Omgevingswet? En wat dergelijke wijzigingen betekenen voor de rol van de gemeentesecretaris?

Download de rapportage

Download de samenvatting

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl.

PUBLICATIE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING SOCIAAL-DOMEIN

Gerelateerde artikelen