29 jun 2022

Eindevaluatie Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen' onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid. Het doel hiervan is het verbeteren van het ontwikkelingsaanbod op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die op dit moment binnen de onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden. Het project Proeftuinen OZA is inmiddels afgerond en de leerpunten zijn verwerkt in een eindevaluatie en een toolbox.  

Uitkomsten Proeftuinen OZA

De vijftien initiatieven zijn begeleid in hun zoektocht naar het realiseren van een passende en duurzame ontwikkelplek voor deze kinderen. Hun ervaring vertelt het verhaal van het ontwikkelen van een OZA vanuit deze praktijkplekken. Velen lopen aan tegen knelpunten die al uit andere contexten bekend zijn. Met onze begeleiding hebben we ze vooral geholpen om een volgende stap of stappen te zetten. Met de beschikbaar gemaakte tools proberen we te voorkomen dat toekomstige initiatieven in de valkuilen trappen van de veelal weerbarstige praktijk.

Deze eindevaluatie is bedoeld om inzichtelijk te maken wat binnen de proeftuinen is geleerd en gerealiseerd. We doen dat door de geleerde lessen proeftuinoverstijgend in kaart te brengen, geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Hoewel ervaringen en opbrengsten uit de begeleiding van deze vijftien initiatieven niet zonder meer generaliseerbaar zijn, hebben ze een belangrijke illustratieve waarde en bieden ze inzichten voor (vergelijkbare) initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg (willen) aanbieden.

Download eindevaluatie Proeftuinen OZA

OZA-toolbox

De in de Proeftuinen OZA's opgedane ervaringen zijn vertaald naar handelingsperspectieven en handzame instrumenten voor de praktijk. Deze zijn terug te vinden in de OZA-toolbox. De perspectieven en instrumenten dragen bij aan het doel dat centraal staat: recht doen aan de ontwikkelingskansen van ieder kind.

Download OZA-toolbox

Contact

Wilt u meer informatie over het project Proeftuinen OZA, neem dan contact op met Hilde Jorna-Leussink via onderstaande gegevens.

Contact

Hilde Jorna-Leussink Jeugdhulp, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing Consultant Onderwijs en Jeugd 06 - 83 15 59 52
PUBLICATIE PASSEND-ONDERWIJS PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS ZORG JEUGD-EN-ONDERWIJS SAMENWERKING-PASSEND-ONDERWIJS

Gerelateerde artikelen