16 sep 2021

BMC begeleidt proeftuinen onderwijszorgarrangementen

In opdracht van de ministeries van OCW en VWS is BMC op 10 mei 2021 gestart met de begeleiding van de proeftuinen onderwijszorgarrangementen (OZA). We zijn trots op deze samenwerking met de ministeries.

De combinatie van onderwijs en zorg roept veel vragen op: wat is toegestaan, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met de financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. Daarom willen de ministeries van OCW en VWS de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht brengen én het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg verbeteren. Als mantelpartner van de rijksoverheid helpt BMC de ministeries hierbij.

Proeftuinen: onderzoek naar maatwerk

Op 10 mei 2021 zijn wij daarom in opdracht van de ministeries van OCW en VWS gestart met de begeleiding van vijftien proeftuinen onderwijszorgarrangementen (OZA). Daarin onderzoeken we samen met de vijftien geselecteerde initiatieven hoe we kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, die op dit moment binnen de onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden, een maatwerkoplossing kunnen bieden. We bekijken ook hoe de ruimte binnen de wet- en regelgeving en het integrale netwerk van (samenwerkings)partners zo maximaal mogelijk benut kan worden. Met de uitkomsten kunnen bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving worden geoptimaliseerd. De proeftuinen lopen tot juni 2022.

Knelpunten

Tijdens de eerste fase van het project zijn de knelpunten in de proeftuinen geïnventariseerd. Hierbij gaat het om zowel knelpunten in wet- en regelgeving, alsook uitvoeringsvraagstukken. Hieronder is een beknopt overzicht te zien van de tot nu toe opgehaalde belangrijkste knelpunten. Dit overzicht is gedurende het project aan verandering onderhevig en de inventarisatie wordt continu aangevuld en aangescherpt.

Wet- en regelgeving (macro)

 • Financiering
 • Combineren van zorg- en onderwijsbudgetten
 • Vrijstelling leerplicht
 • Onderwijs op andere locatie
 • Afwijken van onderwijstijd
 • Kader van inspecties
 • Kwalificatie
   

Partners (meso)

 • Beeldvorming en bekendheid
 • Afspraken maken met netwerkpartners
 • Contact met vergelijkbare initiatieven
 • Doorbreken van kaders zodat maatwerk geleverd kan worden
 • Omgaan met (regionale) verschillen
   

Binnen de proeftuin (micro)

 • Betrekken van ouders
 • Werkdruk
 • Rolverdeling en gezamenlijke visie
 • Ontbrekende expertise
 • Kwaliteit en borging van processen
 • Huisvesting

Kennisdeling

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van de proeftuinen. Het idee is om de kennis en ervaringen van de deelnemende initiatieven te delen, zodat andere (initiële) initiatieven en partijen (zoals samenwerkingsverbanden) hiervan kunnen leren. Als BMC staan we aan de lat om maximale beweging te creëren door kennis over goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen. 

De proeftuinen en vraagstukken en knelpunten waar zij tegenaan lopen vormen de basis van kennisdeling. De volgende partijen worden opeenvolgend betrokken, waarbij de scope steeds breder wordt:

 1. Proeftuinen onderling
 2. ​​​​Samenwerkingspartners van de proeftuinen
 3. Kring van geïnteresseerden

In het kader van kennisdeling wordt tevens vanuit thematiek aangesloten op bestaande initiatieven die al kennis delen rondom onderwijszorgarrangementen. We blijven hierover voortdurend in contact met de verschillende partners.

Publicaties en informatie voortkomend uit het project Proeftuinen OZA zijn uiteindelijk terug te vinden op een nog nader te bepalen openbare vindplaats.

Bekijk via onderstaande link een ovezicht van de geselecteerde initiatieven:

Overzicht proeftuinen

Bent u geïnteresseerd in deelname om goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oza@BMC.nl.

Terug naar leren: Samenwerking en regie bij onderwijszorgarrangementen helpen kinderen die uitvallen

De Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd brachten de diversiteit van de OZA’s in beeld en onderzochten welke factoren tot succes leiden bij de OZA’s. Bij deze OZA’s worden leerlingen opgevangen die uit dreigen te vallen uit het reguliere onderwijs. In de OZA’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind of jongere weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te nemen.

De inspecties hebben bekeken wat de succesfactoren zijn:

 • Een integraal aanbod van onderwijs en hulp op één plek, uitgevoerd door een vast team met een variatie in expertise
 • Samenwerking van alle betrokken partijen (school van inschrijving, samenwerkingsverband, jeugdhulpverlening en OZA)
 • Een duidelijke regievoering over het integrale aanbod voor het kind en het gezin 
 • Een snelle start van het traject
 • Doelgericht werken aan terugkeer van de leerling naar het onderwijs

Een belangrijk knelpunt is de gescheiden financiering van zorg en onderwijs.

Bekijk hier het rapport ‘Terug naar leren’. 

Nieuwsbrief

Bekijk de nieuwsbrieven van het project Proeftuinen OZA om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het project. De nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar oza@bmc.nl.

FAQ

Voor meer informatie, bekijk onderstaande vragen en antwoorden.

FAQ Project OZA

Contact

Wilt u meer informatie over de proeftuinen OZA, neem dan contact op met Hilde Jorna-Leussink via onderstaande gegevens. 

Contact

Hilde Jorna-Leussink Jeugdhulp, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing Consultant Onderwijs en Jeugd 06 - 83 15 59 52
NIEUWS PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS ZORG PASSEND-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS SAMENWERKING-PASSEND-ONDERWIJS

Gerelateerde artikelen