21 sep 2018

Doorontwikkeling samenwerking tussen vier kasteelmusea

BMC gaat in opdracht van de provincie Utrecht vier kasteelmusea ondersteunen bij het doorontwikkelen van hun samenwerking. Het gaat om Kasteel Amerongen, Museum Huis Doorn, Kasteel De Haar en Slot Zuylen. Deze vormen sinds 2015 samen de stichting Samenwerkende Kasteelmusea.

De provincie zegt over de stichting Samenwerkende Kasteelmusea (in haar Cultuur- en Erfgoednota):

De SSK heeft tot dusver vooral als collectieve marketingorganisatie gefungeerd. Vanwege de kwetsbaarheid van de kasteelmusea op het gebied van bedrijfsvoering en publiekstaken vinden wij het van belang dat de samenwerking onder de vlag van de SSK wordt uitgebreid en geïntensiveerd. Alleen samen kunnen ze aan kracht winnen. We stellen de SSK daarom in de gelegenheid de positie van de aangesloten musea in gezamenlijkheid te verstevigen.

Doelstellingen van de opdracht

De provincie en de vier kasteelmusea beogen met deze opdracht verschillende operationele doelen te bereiken. Voorop staat dat elk kasteelmuseum, zowel de grote als kleine instellingen, door de samenwerking meer kan bereiken op het gebied van (vitaliteit en innovatie van) onderhoud en publiekstaken (inclusief inkomstenwerving en bedrijfsvoering). De kleinere instellingen moeten zich ‘ontzorgd’ voelen.

De mogelijkheid staat nog steeds voor andere organisaties open om aan te sluiten in de samenwerking, onder de randvoorwaarde dat de vier instellingen daardoor mogelijk beter maar zeker niet slechter af zijn (Pareto-optimale samenwerking).

De werkwijze van BMC

BMC hanteert bij deze opdracht een heldere visie op samenwerken en tevens het BMC-model Culturele Waardenkaart. De Culturele Waardenkaart is een model dat het mogelijk maakt om:

  • de kracht van een culturele organisatie in beeld te brengen door de functie en het profiel van de organisatie vast te stellen;

  • het culturele en het zakelijk functioneren door te lichten;

  • het gesprek te voeren over het actuele prestatieniveau, de sterke en minder sterke punten van het functioneren, de kansen en risico’s, de wenselijke ontwikkeling en de prioriteitstelling binnen de strategische koers;

  • eventuele plannen op te stellen om, individueel en samen, te komen tot het nog sterker functioneren en daar afspraken over te maken;

  • de informatie inzichtelijk te maken in een goed bij te houden dashboard.

Deze opdracht heeft een looptijd van begin september tot eind december 2018 en zal bestaan uit de volgende stappen:

  1. het opstellen van waardenkaarten per instelling en voor de onderlinge samenwerking;

  2. het vertalen van waardenkaarten naar actieplannen; en

  3. het gesprek aangaan met de achterban.

Toine van Helden, senior adviseur, en Marco van Vulpen, partner Cultuur en Erfgoed, zullen deze opdracht uitvoeren.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak over samenwerking tussen culturele instellingen of de Culturele Waardenkaart kunt u contact opnemen met Marco van Vulpen, via telefoonnummer 06 - 46 43 58 30 of per e-mail naar marco.van.vulpen@bmc.nl. U kunt ook gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

> Ga terug naar werkveld Cultuur en Erfgoed

NIEUWS CULTUUR-EN-ERFGOED

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement