28 feb 2019

Brabantse Energieagenda 2019-2020 vastgesteld

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in december 2018 de Energieagenda 2019-2030 vastgesteld. Deze agenda is een strategisch document dat de hoofdlijnen van de energietransitie voor het komende decennium weergeeft.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant waren Charlotte Nauta (senior adviseur BMC) en Anne van Wijk (adviseur BMC) penvoerder en strategisch adviseur van de Energieagenda. Hierin benadrukken de BMC’ers de urgentie van de energietransitie en de noodzaak van versnelling. Deze Energieagenda zet de koers uit voor de provinciale bijdrage aan de mondiale, Europese en nationale ambities om de uitstoot van CO2 terug te dringen, energie te besparen en duurzame energiebronnen in te zetten.

De agenda heeft een hoog ambitieniveau met 100% duurzame energie in 2050 en 50% in 2030 en zet principes en strategieën uiteen die zorgen voor versnelling en gelijktijdig recht doen aan waarden als draagvlak en draagkracht. De strategische hoofdlijnen zijn: mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie, selectief en slim stimuleren van koplopers en slim integraal combineren. Deze strategieën zijn op hoofdlijnen uitgewerkt voor de vijf transitiepaden elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Energieagenda 2019-2030? Voor meer informatie of een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Charlotte Nauta via telefoonnummer 06 - 10 89 81 16 of per e-mail naar charlotte.nauta@bmc.nl.

Lees ook het artikel 'Provinciale Staten stellen de energieagenda 2019-2030 vast' op www.brabant.nl.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE NIEUWS RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING ENERGIETRANSITIE

    Gerelateerde artikelen