11 jan 2019

Aan de slag met uw Regionale Energiestrategie

Nederland staat voor grootschalige transitieopgaven: de energietransitie, de circulaire economie en smart mobility. De uitdaging van deze transitie is eindeloos, denk hierbij aan Sociale uitsluiting, regionale samenwerking en de ruimtelijke inpassing.

Opgaven komen samen in de Regionale Energiestrategieën

Vanuit het klimaatakkoord zijn doelstellingen geformuleerd op het niveau van sectoren (industrie, gebouwde omgeving, etc.). De ontwikkelde structuren van overlegtafels sluiten daar ook bij aan. De Regionale Energiestrategieën (RES-en) vormen het belangrijkste integrerende instrument waar over de ‘tafels’ heen wordt gedacht.

Werken vanuit samenwerkingskracht

Besturen van publieke en private partijen moeten elkaar niet alleen vinden in de strategie, maar ook in de uitvoering. Dat vraagt om samenwerkend bestuur. Dit samenwerkende bestuur ontstaat echter niet vanzelf en het leidt ook niet automatisch tot resultaten. Het vraagt om een nieuw perspectief op de versterking van het openbaar bestuur: het gaat niet zozeer om bestuurskracht, maar juist veel meer om samenwerkingskracht.

Meer informatie

Wilt u ook de samenwerkingskracht voor uw Regionale Energiestrategie versterken? Neem dan contact op met Joris Stok, partner bij BMC , via joris.stok@bmc.nl of 06 - 13 24 65 02.

Contact

Foto

Stel uw vraag aan Joris Stok

Ruimtelijke Ontwikkeling partner

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING GEBIEDSONTWIKKELING REGIONALE-ENERGIESTRATEGIE SAMENWERKING-ENERGIE

    Gerelateerde artikelen