Voortgezet onderwijs

Thema’s als krimp, kwaliteit, regionale samenwerking, passend onderwijs, governance, schaalgrootte en bedrijfsvoering staan blijvend hoog op de agenda voor het voortgezet onderwijs. Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling vragen om verdere innovatie om zo docenten, leerlingen en de werkgevers te blijven boeien en binden. BMC ondersteunt u hierbij graag.