Passend onderwijs en netwerkorganisatie

Voor alle kinderen moet er een passend aanbod van onderwijs en ondersteuning zijn. Op een school zo dicht mogelijk bij huis, samen met de kinderen uit de buurt. En als het nodig is met extra ondersteuning op de eigen school, op een school voor gespecialiseerd onderwijs, met een tussenvoorziening of via een onderwijszorgarrangement. 

BMC heeft een diepgaand inzicht in deze thema’s op basis van onderzoek, expertise en ervaring. Wij zorgen voor integrale oplossingen op alle niveaus in de organisatie. Onze experts bouwen bruggen in het belang van de leerling, de ouders en onderwijsorganisaties en hun netwerkpartners. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van jeugd en onderwijs staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan snel verder, of neem meteen contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van passend onderwijs
De visie van BMC op passend onderwijs
Zo draagt BMC bij aan passend onderwijs en netwerkorganisatie
Onze dienstverlening voor passend onderwijs en netwerkorganisatie
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van passend onderwijs en netwerkorganisatie
Adviseurs passend onderwijs en netwerkorganisatie

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van passend onderwijs

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle leerlingen. Daarom is in 2014 parallel aan de decentralisaties in de jeugdzorg passend onderwijs ingevoerd. Je zou kunnen zeggen: de vierde decentralisatie. 

De schoolbesturen in de regio’s zijn nog meer dan daarvoor gezamenlijk aan zet om een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod vorm te geven voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben. Het personeelstekort in het onderwijs, de hoge werkdruk bij leraren en de druk op andere professionals in het vakgebied blijven echter een uitdaging, ook in de toekomst. 

Onderwijsbestuurders staan voor de opdracht om de verbinding tussen leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, collega-bestuurders, jeugdzorginstellingen, het samenwerkingsverband en gemeenten nader vorm en inhoud te geven. Dat is een complexe opdracht waarbij inhoudelijke, maatschappelijke, strategische en financiële belangen een rol spelen en de betrokken partijen niet altijd elkaars ‘taal’ spreken of hetzelfde belang hebben.

BMC ondersteunt en adviseert opdrachtgevers in de publieke sector op het gebied van passend onderwijs. We streven naar een goede verbinding tussen onderwijs, opvang, gemeenten en jeugdhulp en stimuleren de samenwerking. We willen een duurzame bijdrage leveren aan de optimalisatie van samenwerking tussen onderwijsorganisaties en hun partners. Ons doel is om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zo dragen we bij aan passend onderwijs voor ieder kind.
 

De visie van BMC op passend onderwijs

Dilemma’s delen, ambities formuleren en samenwerken. Dat zijn de sleutels om passend en inclusiever onderwijs succesvol te maken. Voor alle kinderen moet er een passend onderwijsaanbod zijn. Liefst op een gewone school dicht bij huis, en alleen als het echt nodig is in het gespecialiseerd onderwijs. 

Schoolbesturen staan voor de opdracht de verbinding tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, collega-bestuurders, jeugdzorginstellingen en gemeenten in samenhang vorm te geven. Dat is een complexe opdracht waarbij veel inhoudelijke strategische en financiële belangen een rol spelen. Passend, inclusief onderwijs moet volgens ons langs de lijn van de inhoud vorm worden gegeven. Wat is goed voor kinderen en doen we die dingen goed? 

De vormgeving van een dekkend aanbod in de regio is geen opdracht die schoolbesturen alleen kunnen oplossen. Dit vraagt om samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, zorg- en jeugdpartners. Het vormgeven van deze samenwerking vraagt om maatwerk, passend bij de context van de regio vanuit een gedeelde visie en gezamenlijk urgentiebesef. 

BMC heeft inzicht op basis van onderzoek, expertise en ervaring en biedt integrale oplossingen die betekenisvol zijn op alle niveaus in de organisatie van onze opdrachtgevers. En duurzaam, omdat de nieuwe praktijk maatschappelijk relevant, betaalbaar, bestuurbaar en organiseerbaar moet zijn. 
 

Zo draagt BMC bij aan passend onderwijs en netwerkorganisatie

Het bieden van passend onderwijs vraagt om samenwerking tussen de verschillende partijen die zich inspannen voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Als adviesbureau en procesbegeleider houden we ons al jarenlang iedere dag bezig met deze soms complexe samenwerkingsvraagstukken in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. We zetten ons in voor nieuwe samenwerkingsrelaties tussen onderwijs, opvang, jeugdhulp en welzijn. Zo heeft BMC in 2021 en 2022 in opdracht van de ministeries OCW en VWS vijftien proeftuinen OZA begeleid. Hierbij zochten we samen met partners naar maatwerkoplossingen voor kinderen die op dit moment onvoldoende bediend worden binnen de onderwijs- en zorgstelsels.

Bij deze samenwerking ontstaan soms spanningen: belangen, opvattingen, werkwijzen, financiën en wet- en regelgeving kunnen schuren, waardoor het niet lukt om een tijdig en passend aanbod te realiseren voor kinderen en jongeren. BMC helpt om de verschillen tussen organisaties in te zetten en productief te maken. Zo levert samenwerken meerwaarde op. 

Samen met de opdrachtgevers verkent de adviseur van BMC de grenzen tussen de verschillende partijen. We bouwen aan een gedeelde visie en intentie en werken richting een gezamenlijke goed uitvoerbare nieuwe praktijk voor passend onderwijs. 

Wij bieden (strategisch) advies bij onderwijsvraagstukken op het gebied van:

Onze dienstverlening binnen passend onderwijs en netwerkorganisatie

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt schoolbestuurders met advies en onderzoek. Dat doen we zowel bij organisatievraagstukken als bij het aangaan van samenwerking met andere partijen. We geven advies over samenwerking binnen netwerkorganisaties, helpen goede samenwerking tussen onderwijs en andere instellingen op te zetten en begeleiden processen.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van passend onderwijs? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van passend onderwijs en netwerkorganisatie

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen het onderwijs maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we onder andere adviseurs die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs passend onderwijs en netwerkorganisatie

Jurgen Weijers
Portret managing consultant en partner passend onderwijs Jurgen Weijersmanaging consultant - partner Passend Onderwijs en Netwerkorganisaties
“Als leidinggevende in het onderwijs heeft u regelmatig te maken met lastige vraagstukken of dilemma’s. Het is boeiend en nuttig om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere organisaties en om inspiratie op te doen om die vraagstukken op te lossen, wij helpen organisaties daar graag bij en brengen praktijk en wetenschap bij elkaar. Zo zorgen we voor de beste samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.”

Neem contact op

Meer expertises binnen jeugd en onderwijs

Deze expertise is gelinkt aan het domein jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Jeugd

Onderwijs

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement