Samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Om te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen is goede samenwerking belangrijk tussen ouders, leerkrachten en andere professionals. Deze samenwerking kan lastig zijn door bestaande regels en wetgeving, zoals de jeugdwet, de wmo, de wet langdurige zorg en onderwijswetgeving. Maar ook omdat onderwijs en jeugd twee verschillende werelden zijn met elk hun eigen taal. BMC heeft de expertise en ervaring om de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en zorg te organiseren, in het belang van het kind. Zo dragen we bij aan meer gelijke ontwikkelkansen voor kinderen. 

Ook bij andere vraagstukken op het gebied van jeugd en onderwijs staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder samenwerking onderwijs, zorg en jeugd? 
Onze aanpak van samenwerking onderwijs, zorg en jeugd
Onze dienstverlening op samenwerking onderwijs, zorg en jeugd  
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder samenwerking onderwijs, zorg en jeugd?

Het jeugd- en onderwijsveld zijn volop in beweging. De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 heeft niet gebracht want de overheid ermee wilde bereiken. Dit heeft ook gevolgen voor de samenwerking met het onderwijs. Deze samenwerking kan lastig zijn door bestaande regels en wetgeving, zoals de jeugdwet, de wmo, de wet langdurige zorg en onderwijswetgeving.. De maatschappelijke uitdaging van de samenwerking onderwijs, zorg en jeugd gaat over hoe verschillende partners met elk hun eigen wetgeving en verantwoordelijkheden goed samen kunnen werken, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en de hulp en ondersteuning krijgt.

De optimale ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke opgave. Daarom is goede samenwerking tussen ouders, onderwijs, gemeente en jeugdhulppartners heel belangrijk. Dit kan alleen tot stand komen als elke partij zich bewust is van de eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Wij geloven dat partijen beter kunnen samenwerken door middel van netwerkregie. Pas als alle partijen in het netwerk een gedeelde verantwoordelijkheid voelen en inzien dat
geen van de partijen het alleen kan en, kun je zoeken naar wat de meerwaarde is van de verschillende samenwerkingspartners en afspraken maken over ieders rol en taak in het netwerk. Door de optimale ontwikkeling van kinderen als gezamenlijke opgave te erkennen en taken te verdelen, ontstaat onderlinge afhankelijkheid en de behoefte om samen te werken.
 

Onze aanpak van samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Onze adviseurs spreken de taal van de verschillende samenwerkingspartners. We kennen de verschillende wetten en zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten. Samen met de opdrachtgever ontwikkelen we een nieuwe manier van samenwerken, buiten alle bestaande kaders. 
 

Onze dienstverlening op samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt onderwijsinstellingen, gemeenten en zorginstellingen met advies en onderzoek. Onze adviseurs bieden strategisch advies over samenwerkingsvraagstukken. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

We leveren de volgende professionals die in uw organisatie aan de slag kunnen: 

  • Projectleiders voor het opstellen en uitvoeren van de lokale en regionale ontwikkelagenda onderwijs-jeugdhulp
  • Projectleiders voor besteding NPO-middelen 
  • Netwerkregisseurs
  • Procesbegeleiders voor het organiseren van een onderwijs-zorgarrangement

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van samenwerking onderwijs, zorg en jeugd? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Meer weten of heeft u vragen over dit specifieke domein? Neem contact op met één van onze adviseurs: 

Liesbeth Sturing
Portret managing consultant samenwerking onderwijs zorg jeugd Liesbeth Sturingmanaging consultant

“Als er één ding is dat als rode draad door mijn werkzame leven loopt, dan is het het organiseren van zorg rondom (kwetsbare) kinderen. Om dit goed te kunnen organiseren moet je elkaars taal leren spreken.”

Rolf Snaterse
managing consultant
Portret managing consultant samenwerking onderwijs zorg jeugd Rolf Snaterse
“Ik ben erop gericht te zoeken naar kansen voor de jongeren, samen met alle betrokken. Hierbij ben ik resultaatgericht met een sterke focus op de belangen en verwachtingen van alle betrokken partijen. Samen met professionals zoek ik naar de beste weg voor de jongeren en ondersteun ik hen deze weg te vinden én te bewandelen.”

Jurgen Weijers
managing consultant
Portret managing consultant samenwerking onderwijs zorg jeugd Jurgen Weijers
“Als leidinggevende in het onderwijs heeft u regelmatig te maken met lastige vraagstukken en dilemma’s. Het is boeiend en nuttig om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere scholen en om inspiratie op te doen om die vraagstukken op te lossen. Ik breng u graag bij elkaar. Zo zorgen we voor de beste samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.”

Neem contact met ons op

 

Meer informatie over passend onderwijs en netwerkorganisatie

Deze expertise valt onder passend onderwijs en netwerkorganisatie binnen jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement