Sociale zekerheid

De Participatiewet leidt tot verschillende opgaven op het gebied van werk en inkomen: het vervlechten van sociale diensten en regionale werkbedrijven; het versterken van arbeidsmarktregio’s; banenafspraken en continuïteit voor de sociale werkvoorziening. BMC helpt u graag deze opgaven het hoofd te bieden.