Primair onderwijs

In het primair onderwijs staan thema’s als krimp, voor- en vroegschoolse educatie, bedrijfsvoering, governance, ‘meer voor minder’, kindcentra én passend onderwijs hoog op de agenda van schoolbesturen. Met passie en betrokkenheid werken we aan duurzame verbeteringen in en om de scholen.