10 aug 2018

Integriteitstoetsing voor politiek ambtsdragers

De kern van onze democratie is dat burgers hun vertrouwen stellen in de dragers van een politiek ambt. Iedere keer dat de integriteit van een politiek ambtsdrager ter discussie staat, schaadt dit het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur.

De integriteitstoets van BMC vergroot het integriteitsbewustzijn van de nieuw te benoemen politiek ambtsdragers en brengt eventuele integriteitsrisico’s in beeld.

De integriteitstoets geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Zijn er nu of in de toekomst mogelijke integriteitsrisico’s die een belemmering vormen voor het functioneren als ‘goed raadslid’ of ‘goed bestuurder’?
  2. Wat zijn de mogelijkheden om de eventuele risico’s op een aanvaardbaar niveau beheersbaar te maken?
  3. Op welke wijze kan ondersteuning worden geboden om de bestuurlijke integriteit in deze raadsperiode te borgen?

Download de brochure

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met een van onze senior adviseur Jannie Lammers via telefoonnummer 06-21858223 of per e-mail naar jannie.lammers@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING BESTUUR-EN-ORGANISATIE BESTUUR-EN-SAMENWERKING

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement