30 nov 2018

Introductieprogramma nieuwe gemeenteraadsleden

Hoe zorgt u, tussen alle hectiek van de gemeenteraadsverkiezingen door, dat de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van maart 2018 een op maat gesneden inwerkprogramma krijgt aangeboden? Bekijk het BMC-inwerkprogramma en kies de gewenste modules!

Na het bekendmaken van de verkiezingsuitslag is het van belang om nieuwe en terugkerende raadsleden een vliegende start te geven. Als BMC denken en doen we daar graag aan mee vanuit onze passie voor het lokaal bestuur. Het gaat daarbij om de rol (wat komt er bij het raadswerk kijken, welke instrumenten zijn er?), om de inhoud (van Omgevingswet tot integriteit) en om een breder beeld van trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de lokale democratie.

Er zijn diverse thema’s en ontwikkelingen die voor nieuwe en terugkerende raadsleden van belang zijn om succesvol haar of zijn functie te kunnen uitoefenen. BMC biedt daarom een modulair inwerkprogramma, waarmee u de introductieperiode van uw nieuwe gemeenteraad zelf vorm kunt geven: het introductieprogramma Gemeenteraadsleden.

De modules van het introductieprogramma Gemeenteraadsleden

Het introductieprogramma biedt de volgende modules:

 • Regionale samenwerking en verbonden partijen

 • De Omgevingswet

 • Planning & Control-cyclus

 • Het sociaal domein

 • De gemeentewet en de Awb: verhoudingen tussen en binnen bestuursorganen

 • Integriteit en ondermijning

Rol als Raadslid

 • Dynamiek in de raad: hoe de hazen lopen

 • Het raadsinstrumentarium nader toegelicht

 • Burger- en overheidsparticipatie

 • Relatie met griffie, college en ambtelijke organisatie

 • Kaderstellende en controlerende rol

Download de leaflet 'Introductieprogramma gemeenteraadsleden'

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Jasper de Wit, partner Bestuur en Organisatie, via telefoonnummer 06-10580684 of per e-mail naar jasper.de.wit@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement