2 nov 2018

Sturen op basis van data

Steeds meer gemeenten maken bij beleidsvorming en organisatieontwikkeling gebruik van nieuwe soorten informatie en data. Denk hierbij aan informatie over het gebruik van voorzieningen (aantal jeugdigen met jeugdhulp, aantal bijstandsgerechtigden etc.) en demografische en omgevingsfactoren (grijze druk, aantal thuiswonende ouderen etc.). Met actueel inzicht in de juiste indicatoren kunnen gemeenten gericht beleid maken en tijdig bijsturen op de uitvoering. In onze praatplaat vindt u meer achtergrond.

Download de praatplaat

BMC biedt diverse oplossingen waarmee gemeenten kunnen beschikken over de nieuwe soorten informatie. Zo creëren wij met behulp van data-inzicht in de omgeving, zorgen wij voor de vertaling van beleid naar concrete meetbare indicatoren, monitoren wij resultaten in dashboards en brengen wij effecten in kaart. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van bestaande databronnen. Zo verhogen wij de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie en beperken we de administratielasten voor uw organisatie.

Bij onze oplossingen zetten wij sterk in op krachtige visualisaties in gebruiksvriendelijke dashboards. Ga naar het demo dashboard om een indruk te krijgen van hoe wij aankijken tegen dashboarding. De demo die u aantreft hebben wij gevuld met CBS- en GGD-cijfers van gemeenten en wijken en maakt vergelijkingen tussen gemeenten (pagina 1), tussen wijken binnen een gemeente (pagina 2) en tussen variabelen (pagina 3) mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

OPLOSSING SOCIAAL DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement