3 dec 2018

Maatschappelijk vastgoed op de kaart

BMC zorgt voor maximale publieke waarde van maatschappelijk vastgoed. Wij committeren gebruikers, eigenaren, exploitanten en financiers aan een inhoudelijk duurzaam programma en bijbehorend vastgoed, dat past bij de vraag van de leerling, cliënt en inwoner. Dit doen wij in de volle breedte van de publieke sector: gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, culturele instellingen, corporaties en sportverenigingen.

BMC beschikt over een netwerk van adviseurs waardoor wij maatschappelijk vastgoed in de volle breedte kunnen aanpakken en ook de verbinding kunnen maken tussen de branches. Wij geven strategisch advies, zorgen voor gedragen processen en uitvoerbare plannen én ontzorgen de opdrachtgever hierbij.

Wij beschikken over de benodigde expertise en praktijkervaring. Onze adviseurs zijn van alle markten thuis, begrijpen de belangen van de stakeholders en vertalen voor u de beleidsmatige opgave naar een passend programma en passende vastgoedoplossing. Dit alles doen we met hart voor de publieke sector.

Onze oplossingen in vogelvlucht

BMC biedt oplossingen voor uw maatschappelijk vastgoed vraagstukken in de volle breedte. Lees ze in onze publicatie Maatschappelijk Vastgoed op de kaart of bekijk ze hieronder in vogelvlucht.

Download 'Maatschappelijk vastgoed op de kaart'

Wonen & zorg

Hoe garandeer ik een passend aanbod van wonen en zorg voor mijn inwoners?

Door een toename van het aantal ouderen en het scheiden van wonen en zorg past het aanbod van wonen en zorg niet langer bij de vraag van de inwoners. BMC maakt de opgave inzichtelijk door de Woonzorgvastgoedportefeuille én de veranderende vraag in beeld te brengen en te analyseren. In een taal die alle partijen verstaan én vanuit een gedeelde visie met een passende vorm van samenwerking. Lees meer.

Maatschappelijk vastgoed

Hoe zorg ik ervoor dat mijn maatschappelijk vastgoed nog aansluit bij de wensen van de inwoners en betaalbaar blijft?

BMC helpt gemeenten om inzicht te krijgen in het functioneren van de bestaande vastgoedportefeuille (bezetting en benutting), de exploitatiekosten en de aansluiting bij de vraag van de inwoners. Lees meer.

Sport

Sluiten onze sportvoorzieningen nog wel aan bij de vraag van de verenigingen, hoe maken we ze duurzaam en houden we ze betaalbaar?

BMC adviseert gemeenten en verenigingen bij het toekomstbestendig maken van sportvoorzieningen, het ontwikkelen van exploitatiemodellen en een passend subsidie- en tarievenbeleid. Lees meer.

Onderwijs

Hoe creëren we onderwijshuisvesting die leraren en leerlingen de energie geeft om hun talenten te ontplooien zonder te veel energie te kosten? Oftewel, huisvesting met een prettig leer- en werkklimaat, die aan alle kwaliteitseisen voldoet en duurzaam te exploiteren is?

Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting. Strategische samenwerking tussen schoolbesturen, gemeente en maatschappelijke partners is hierbij een randvoorwaarde. BMC zorgt voor een gezamenlijke inhoudelijke visie op onderwijshuisvesting en begeleidt de partijen bij het maken van keuzes en het opstellen van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan. Lees meer.

Wonen

Hoe komen we tot een gedragen woonvisie, zorgen we voor voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners en maken we hierover de juiste (prestatie)afspraken met onze partners?

Een goede en betaalbare woning, waar je je thuis en veilig voelt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. BMC adviseert en ondersteunt zowel provincies als gemeenten als woningcorporaties bij het ontwikkelen, transformeren, verduurzamen en beheren van de woningvoorraad. Lees meer.

Cultuur

Welk gebouw, programma en concept biedt een culturele instelling nieuwe kansen en hoe houden we een goed evenwicht tussen exploitatiekosten van het gebouw en voldoende budget voor programma en organisatie?

Onderscheidende culturele instellingen vragen om goede huisvesting met een aantrekkelijke uitstraling. BMC begeleidt de partijen bij het maken van een integraal huisvestingsplan voor cultuur en bij het stap voor stap onderzoeken van de opties voor vernieuwing van cultuurgebouwen en nieuwbouw. Lees meer.

Meer informatie

Wilt u weten wat BMC voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl, of senior adviseur Patrick Gering, via telefoonnummer 06 - 57 88 21 11 of per e-mail naar patrick.gering@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement