Maatschappelijk Vastgoed: Sport

Sluiten onze sportvoorzieningen nog wel aan bij de vraag van de verenigingen, hoe maken we ze duurzaam en houden we ze betaalbaar?

Veel sporthallen en zwembaden zijn in de jaren zeventig gebouwd en aan vervanging toe. Ze voldoen niet meer aan de sportieve eisen en ze verbruiken veel energie. Daarnaast hebben gemeenten te maken met herindeling, groei of krimp en een sportaccommodatiebestand dat als gevolg daarvan verandert.

BMC adviseert gemeenten en verenigingen bij het toekomstbestendig maken van sportvoorzieningen, het ontwikkelen van nieuwe sportaccommdaties, het ontwikkelen van exploitatiemodellen en een passend subsidie- en tarievenbeleid.

Download de flyer

Voorbeelden van onze diensten en producten zijn:

  • Impactanalyse sportvoorzieningen

  • Procesmanagement nieuwbouw

  • Verduurzaming sportaccommodaties

  • Advisering en projectmanagement privatisering en verzelfstandiging

  • Haalbaarheidsonderzoeken en exploitatiemodellen

Een praktijkvoorbeeld

BMC heeft in opdracht van de gemeente Heumen en Laco Malden BV een modern en duurzaam sportcentrum ontwikkeld met wedstrijdzwembad, wedstrijdsporthal, fitness, fysio en horeca. BMC zorgde voor een samenwerkingsovereenkomst, een programma van eisen, een haalbaarheidsstudie, een participatietraject met verenigingen en omwonenden en een huur-, beheer- en exploitatieovereenkomst en begeleidde het ontwerp en het aanbestedingstraject. Het gebouw wordt all-electric, dus zonder gasaansluiting, en is bijna energieneutraal.

BMC biedt oplossingen voor uw maatschappelijk vastgoed vraagstukken in de volle breedte. Ga hiervoor naar: Maatschappelijk Vastgoed op de kaart.

Meer informatie

Wilt u weten wat BMC voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl, of senior adviseur Patrick Gering, via telefoonnummer 06 - 57 88 21 11 of per e-mail naar patrick.gering@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement