Maatschappelijk Vastgoed: Onderwijs

Hoe creëren we onderwijshuisvesting die leraren en leerlingen de energie geeft om hun talenten te ontplooien zonder te veel energie te kosten? Oftewel, huisvesting met een prettig leer- en werkklimaat, die aan alle kwaliteitseisen voldoet en duurzaam te exploiteren is?

Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting. Strategische samenwerking tussen schoolbesturen, gemeente en maatschappelijke partners is hierbij een randvoorwaarde. BMC zorgt voor een gezamenlijke inhoudelijke visie op onderwijshuisvesting en begeleidt de partijen bij het maken van keuzes en het opstellen van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan.

Download de flyer

Voorbeelden van onze diensten en producten zijn:

  • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

  • Conceptontwikkeling Integraal KindCentrum (IKC)

  • Herprogrammering en visievorming multifunctionele accommodaties (MFA)

  • Organisatieadvies

  • Verduurzaming Onderwijshuisvesting

Een praktijkvoorbeeld

De gemeente Opsterland kampte met veel leegstand (24%) en een groot arsenaal aan gebouwen die aan vervanging toe waren. BMC heeft samen met de gemeente en de schoolbesturen een visie op onderwijshuisvesting ontwikkeld en deze vertaald naar toekomstscenario’s. Op basis daarvan is er een IHP opgesteld met daarin de toekomstvisie op het onderwijshuisvestingsbeleid en is er een uitvoeringsprogramma vastgesteld dat gelijk loopt met een collegeperiode.

Het aantal gebouwen wordt van 25 naar 18 teruggebracht en de leegstand tot 4% gereduceerd. Ook het landschap van scholen verandert aanzienlijk. Er worden nieuwe MFA’s of brede scholen gevormd, scholen gefuseerd en vervangende nieuwbouw en renovaties gerealiseerd. De gemeente heeft extra geïnvesteerd in binnenmilieu en duurzaamheid. Een aantal projecten is inmiddels in uitvoering of al opgeleverd.

BMC biedt oplossingen voor uw maatschappelijk vastgoed vraagstukken in de volle breedte. Ga hiervoor naar: Maatschappelijk Vastgoed op de kaart.

Meer informatie

Wilt u weten wat BMC voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl, of senior adviseur Patrick Gering, via telefoonnummer 06 - 57 88 21 11 of per e-mail naar patrick.gering@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement