Training Veranderkracht - pragmatische handvatten om aan de slag te gaan met verandering

Voor professionals, leidinggevenden, die verantwoordelijk zijn voor projecten en veranderprocessen binnen hun organisatie en die ondersteuning willen bij het vormgeven van die verandering. 

 • opleidingsvorm: training

 • domein: Publiek domein

 • duur: 4 dagdelen

Startdata en inschrijven

Veranderkracht staat voor de kracht van een individu om de brug tussen plan en uitvoering op professionele wijze te slaan. Bij het benutten van veranderkracht lukt het om de juiste balans te vinden tussen het ontwikkelen van slaagfactoren en tegelijkertijd de invloed van faalfactoren in te dammen. (Steven ten Have & Wouter ten Have (2013). Veranderkracht: succesvol doelen realiseren (1e druk). Amsterdam: Mediawerf.) 

Voor wie

Voor projectleiders, kwaliteit- en beleidsadviseurs en leidingevenden in de publieke sector die op zoek zijn naar praktische inzichten en handvatten om aan de slag te gaan met de verandering of het project of de verandering verder te brengen. Om deze training te volgen heb je een minimaal HBO werk- en denkniveau nodig. Je zit in een positie waar je invloed kunt uitoefenen op de verandering en hebt voldoende actuele casuïstiek om in te brengen tijdens de training.

Doel

Dagelijks heb je als professional te maken met complexe veranderingen binnen de organisatie. Door vanuit veranderkundig perspectief naar jouw praktijk te kijken, krijg je inzicht in de veranderprocessen. Dat helpt je om de verandering veerkrachtig vorm te geven. Deze training geeft je inzicht in veranderprocessen. Je leert om een methodische en pragmatische aanpak te combineren met de praktijk van belangen, cultuur, weerstand en diversiteit van mensen. Je vergroot je kennis en krijgt veel ruimte voor reflectie op jouw rol als veranderaar, waardoor je anders leert kijken naar eenzelfde situatie. Je verbreedt je repertoire van bewust handelen en je wordt je bewust van de stappen die je soms onbewust neemt of overslaat. 

De training bracht met name bewustwording op het punt van de verschillende 'lagen' en processen bij verandering en de kaders hierbij. Op het moment dat je hier bewust mee bezig bent, deze analyseert - voor- of achteraf - kun je de boel weer wat bijsturen en in the lead te blijven. Dit zijn skills die wij als arts niet leren, maar ze zijn des te belangrijker in ons werk. (Quote van een arts in opleiding Gynaecologie en Verloskunde)

Inhoud

De training koppelt de theorie aan actuele casuïstiek van de deelnemers. In de digitale trainingsomgeving gebruiken we diverse interactieve werkvormen. Denk aan discussies in break-outrooms, reflectie op theorie in duo’s via de telefoon, het invullen van een vragenlijst, terugkoppeling via een jambord en interactie via de chatfunctie. Daarnaast krijg je bij twee modules een ervaringsopdracht mee. De training heeft een sterk pragmatische insteek; wie dat wil kan de gebruikte concepten en modellen erop naslaan. De digitale training bestaat voor eenderde uit theorie en uitleg en voor tweederde uit het je eigen maken hiervan.

 • Telefonische intake van een half uur
 • Module 1 Introductie in veranderprocessen en 'ik als veranderaar'
 • Module 2 In beweging krijgen en houden van de (gedrags)verandering
 • Module 3 Omgaan met weerstand
 • Module 4 Mijn veranderkracht in beeld

Resultaat

Na het volgen van deze training heb je:

 • inzicht in wie je bent als veranderaar: van intuïtief naar bewust gedrag;
 • lef om vanuit je rol te handelen in het hier en nu;
 • leren omgaan met weerstand;
 • bouwstenen in handen voor het opstellen van een verander- en implementatieplan.

Opzet

 • Duur training: 4 dagdelen van 9.00 - 12.00 uur
 • Zelfstudie: uitvoeren van ervaringsoefeningen en reflectie verwerken in eigen praktijkcasus, circa 2 uur per module
 • Aantal deelnemers: 12 tot 16
 • Locatie: digitaal, via Google Meet

Vervolgtraject

Op eigen verzoek is coaching of intervisie mogelijk. Hiervoor ontvang je een op maat gemaakte offerte.

Certificaat en punten

Wanneer je de training afrondt, ontvang je een bewijs van deelname.

Trainers

Portretfoto Christine BosChristine Bos: 'Ik ben als managing consultant gespecialiseerd in verandervraagstukken in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulp. Ik werk vanuit het gedachtegoed van de Transactionele Analyse, een methodiek die organisatievraagstukken en professionele ontwikkeling praktisch benadert. Vanuit diverse rollen heb ik ervaring met het vertalen van een visie naar een pragmatische aanpak. In de vertaling naar wat er in het hier en nu moet gebeuren, zit voor mij de uitdaging. Ik heb veel aandacht voor de dynamiek en onderlinge verhoudingen tussen mensen. Inhoud, proces en onderstromen vormen de basis van mijn aanpak. Met behulp van eenvoudige concepten help ik mensen te reflecteren op ieders rol en de samenwerking met anderen vorm en inhoud te geven.'

portretfoto Annemiek DamenAnnemiek Damen: 'Als senior adviseur ben ik iedere dag bezig met verandervraagstukken in het zorgveld. De laatste jaren ben ik onder meer actief in het kwaliteitsverbeterprogramma Waardigheid en trots op locatie in de ouderenzorg. Als coach en adviseur ondersteun ik locaties om hun kwaliteit van zorg te verbeteren. De combinatie van de verschillende rollen in diverse sectoren zorgt ervoor dat ik snel kan schakelen en pragmatische adviezen kan geven. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar het omgaan met veranderingen in de weerbarstigheid van de praktijk: het creëren van urgentie en betrokkenheid, het omgaan met weerstand, leiderschap tijdens een crisis en zelforganisatie. Mijn primaire doel is om er met elkaar voor te zorgen dat veranderingen zo worden geïmplementeerd, dat het weer goed werkbaar is in de praktijk van alledag.'

Kosten

Prijs op aanvraag.

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, ontwikkelcentrum@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen