Leerlijn Starten met leidinggeven in de zorg

Voor (zorg)professionals die tijdens het eerste jaar in hun leidinggevende rol in de zorg ondersteuning en handvatten nodig hebben.

 • Opleidingsvorm: praktische leerlijn 

 • Domein: zorg, zoals GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg. We verkennen graag met je of de leerlijn geschikt is als je niet direct uit dit brede zorgdomein komt, maar je wel als leidinggevende bent gestart. 

 • Duur: 7 dagen - doorlooptijd van ongeveer 7 à 8 maanden.

Startdata en inschrijven

Voor wie

Deze praktische leerlijn is bedoeld voor professionals met leidinggevende ambities. Zoals van oorsprong (zorg)professionals, behandelaren of beleidsadviseurs die tijdens hun eerste jaar als leidinggevende wegwijs gemaakt willen worden. In deze leerlijn maak je kennis met de leidinggevende rol en krijg je de handvatten en ondersteuning die je in de beginfase nodig hebt.  

Doel

Binnen een organisatie doet zich voor zorgprofessionals regelmatig de kans voor om als leidinggevende aan de slag te gaan. Bij de start als leidinggevende wordt je vaak direct geconfronteerd met grote uitdagingen. Deze leerlijn biedt je ondersteuning en reikt handvatten aan die antwoord geven op allerlei praktische en inhoudelijke vraagstukken. In deze leerlijn staat centraal waar jij je op dat moment onzeker over voelt, en waar je meer vanaf wilt weten of meer over wilt leren.

In basis zijn de vragen van deze leerlijn: wat is mijn rol als manager en wat vraagt dit van mijn leiderschap? Hoe begeleid ik de medewerkers uit mijn team om elke dag waarde toe te voegen voor de cliënten?

Inhoud

De leerlijn ‘Starten met leidinggeven in de zorg’ bestaat uit 7 dagen, individuele coaching (on the job) en intervisie.

Er is vanaf de eerste sessie een coach ter beschikking. Je ontvangt structurele begeleiding om te verkennen hoe je de leidinggevende rol kunt pakken en te ontdekken of het echt wat voor je is. Alle trainers komen uit de dagelijkse praktijk en weten wat er speelt op de werkvloer. Ze reiken handvatten aan die antwoord geven op praktische of inhoudelijke vraagstukken. De kracht van deze leerlijn is dat er ruimte is om in te spelen op de vraagstukken en casuïstiek van jou en de andere deelnemers. 

Wij werken vanuit de visie van waardegedreven zorg: het toevoegen van waarde voor de cliënt staat voor ons centraal. Dit vormt de basis van ons programma.

Dag 1
Op deze dag staan we stil bij de nieuwe rol en positionering als leidinggevende in de organisatie. Hoe vind jij je weg in deze nieuwe rol? Hoe stel je prioriteiten als je voortdurend wordt geleefd door een drukke agenda? Daarnaast zoomen we uit en staan we stil bij het organisatiemodel waarbinnen jij werkt. Welke besturingsfilosofie en structuur heeft jouw organisatie? Wat betekent dit voor jouw plek in de organisatie?

Ook doen we een eerste verkenning langs de verschillende leiderschapsstijlen en competenties. 

En tenslotte introduceren wij het waardegedreven zorgmodel, dat de vraag opwerpt: hoe voeg ik vanuit de nieuwe rol waarde toe voor de cliënt? Het model is een framework met verschillende bouwstenen. Als die bouwstenen samen worden opgepakt, ontstaat er een gezonde(re) zorgorganisatie, waarin zowel de cliënt- als de medewerkerstevredenheid hoog is. Dat betekent: tevreden cliënten, betrokken en bevlogen medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige zorgorganisatie. De bouwstenen komen allemaal terug tijdens deze leerlijn. 

Dag 2
Deze dag staat in het teken van jouw profiel als leidinggevende: je krijgt uitleg bij jouw persoonlijkheidsprofiel. Wij werken met het zogeheten Birkman-assessment. We brengen jouw kracht - en stressgedrag in beeld en daarbij de onderliggende behoefte die bepaalt of je jouw kracht laat zien dan wel stressgedrag dreigt. Bij een in-company training is het mogelijk om hier het instrument van de organisatie in te zetten. 

Op een later moment is er ruimte om een individuele consultatie in te plannen met de trainer voor een verdiepend gesprek. 

Dag 3
Op deze dag gaan we aan de slag met gespreks- en coachingsvaardigheden.  Diverse onderwerpen als: het terugdringen van ziekteverzuim, het voeren van slechtnieuwsgesprekken, omgaan met een scholingsbudget en sollicitatiegesprekken passeren de revue. 

Ook het thema ‘teamvorming’ komt aan bod: waar staat jouw team en welke rol kan jij spelen om dit team verder te brengen?

Dag 4
Deze dag staat in het teken van een gezonde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Denk aan vraagstukken als: grip houden op financiële processen, de (afdelings-)begroting, verantwoording afleggen (BAMP) en sturen op kwaliteit(sverbeteringen.
Ook staan we stil bij roosterprocessen en hoe je grip houdt op het rooster als leidinggevende. 

Dag 5
Met behulp van praktijksituaties en casuïstiek gaan we aan de slag met het thema 'effectief beïnvloeden’. Denk hierbij aan vragen zoals: hoe  ga ik om met weerstand? Hoe kan ik inspelen op teamdynamiek? Hoe stuur ik op mijn teamprocessen?  

Dag 6
Tijdens dag 6 staat verandermanagement op de agenda. Wat is jouw rol als veranderaar als leidinggevende? Thema’s die hierbij aan bod komen zijn professioneel overleggen, besluitvorming en methodisch werken. Vervolgens leer je hoe je het waardegedreven zorgmodel als instrument kan toepassen tijdens veranderingen.

Dag 7 
Op de laatste dag reflecteren we op het gehele leerproces. Vragen als: wat heb ik eruit gehaald? Wat heb ik kunnen toepassen? Wat neem ik mee? en Waar wil ik verder over leren? komen aan bod. Dit presenteer je aan de groep en je eigen leidinggevende. 

Individuele coaching
Per deelnemer zijn er twee coachingsgesprekken beschikbaar. De coach zal ten minste eenmaal bij jou op de werkplek afspreken. Meer coaching behoort tot de mogelijkheden en kan apart geoffreerd worden.

Intervisie
Tijdens de looptijd van de leerlijn zijn er twee momenten waarop er begeleide intervisie georganiseerd wordt. 

Resultaat

Na het volgen van deze leerlijn: 

 • Heb je ontdekt of jij je verder wilt ontwikkelen als leidinggevende en wat jouw ontwikkelbehoefte is;
 • Weet je prioriteiten te stellen om effectief te zijn in de waan van de dag;
 • Heb je inzicht in jouw kracht, stressgedrag en behoefte als leidinggevende; 
 • Heb je inzicht in waar jouw team staat en welke rol jij hierin speelt om verdere ontwikkeling te stimuleren;
 • Heb je inzicht hoe je kan sturen op kwaliteit(sverbeteringen)
 • Ervaar je (meer) grip op de bedrijfsvoering en roosterprocessen; 
 • Pas je praktische handvatten toe om lastige gesprekken te voeren en medewerkers te coachen;
 • Heb je geleerd hoe jij omgaat met weerstand uit jouw team;
 • Pas je handvatten toe om effectief te vergaderen en doelgericht te werken aan plannen;
 • Heb je kennis over wat verandermanagement is en hoe jij dit kan toepassen bij veranderingen op de eigen afdeling;  
 • Heb je inzicht in hoe jij je verder kan ontwikkelen in de rol van veranderaar.

Opzet

 • Duur training: 7 dagen (09:30 uur - 17:00 uur)
 • Zelfstudie: 2 tot 4 uur per trainingsdag
 • Aantal deelnemers: 7 tot en met 12
 • Locatie: Amersfoort

Vervolgtraject

N.v.t.

Certificaat en punten

Wanneer je de training afrondt, ontvang je een bewijs van deelname.

Trainers

Portretfoto Christine Bos

Christine Bos: 'Ik ben als managing consultant gespecialiseerd in verandervraagstukken in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulp. Ik werk vanuit het gedachtegoed van de Transactionele Analyse, een methodiek die organisatievraagstukken en professionele ontwikkeling praktisch benadert. Vanuit diverse rollen heb ik ervaring met het vertalen van een visie naar een pragmatische aanpak. In de vertaling naar wat er in het hier en nu moet gebeuren, zit voor mij de uitdaging. Ik heb veel aandacht voor de dynamiek en onderlinge verhoudingen tussen mensen. Inhoud, proces en onderstromen vormen de basis van mijn aanpak. Met behulp van eenvoudige concepten help ik mensen te reflecteren op ieders rol en de samenwerking met anderen vorm en inhoud te geven.'

Portret trainer Annemiek Damen

Annemiek Damen: 'Als interim manager ben ik dagelijks bezig met leidinggeven in (ouderen)zorgorganisaties. Het gaat daarbij om leidinggeven aan locatie- en afdelingsteams, het in gang zetten van verandervraagstukken en ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering binnen het begrotingskader blijft. Aandacht en begeleiding voor de belangen van de medewerkers is hierbij een rode draad. Daarnaast coach ik teamleiders en managers in hun professionele ontwikkeling. De combinatie van de verschillende rollen zorgt ervoor dat ik snel kan schakelen en pragmatische adviezen kan geven.'

Kosten

€ 3.795 excl. btw (inclusief studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten) per deelnemer. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. Gelieve dit aan te geven bij opmerkingen.
Deelnemers ontvangen het boek ‘Einstein en de kunst van managen zonder macht’ van Anne de Graaf en Klaas Kunst.

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met het BMC Ontwikkelcentrum via 033 - 445 90 94 of academie@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen